Pěstujeme

09.03.2014 12:04

Struktura zemědělské výroby, intenzita výroby, specializace

Struktura zemědělské výroby, intenzita výroby, specializace ZS Chrášťany s.r.o. se zabývá hlavně rostlinnou výrobou a to pěstováním chmele a pěstováním plodin na orné půdě - ozimá pšenice, jarní pšenice, ozimá řepka, mák a hrách, dále i jarní a ozimý ječmen. Pro zajímavost níže uvádíme srovnání v...
13.02.2015 07:18

Pšenice ozimá, pšenice jarní (Triticum aestivum )

Pšenice ozimá, pšenice jarní (Triticum aestivum)  Pšenici ozimou i jarní pěstujeme pro účel výroby osiv (odrůdy dle poptávky odběratelů), dále pro potravinářské účely (skutečné kvalitativní parametry viz jednotlivé roky níže). Výroba je na vysoké úrovni, je dosahováno vysoké intenzity, což je...
13.02.2015 07:54

Chmel (Humulus lupulus)

Chmel (Humulus lupulus) Chmel v minulosti (přibližně kolem let 1997, 2005 a roku 2011) byl zcela neprodejný. Obchodníci jej doporučovali vůbec nesklízet. V ČR docházelo dokonce k jeho  pálení či kompostování, anebo jej byli ochotni nakupovat za ceny, které v žádném případě nepokrývali...
13.02.2015 07:55

Řepka ozimá (Brassica napus)

Řepka ozimá (Brassica napus) Ve výrobě a obchodu se semenem řepky ozimé se zaměřujeme spíše na spolupráci se stálými obchodními partnery. Výroba je na vysoké úrovni a intenzitě (vysoké výnosy), dosahované výsledky jsou nad průměrem okresu RA, středočeského kraje i když půdní podmínky (půdní...
13.02.2015 07:59

Hrách setý (Pisum sativum)

Hrách setý (Pisum sativum) Hrách je pěstován na výrobu osiva a dále i pro potravinářské účely. Výnosy lze (s ohledem na nejbližší okolí - okres Ra, středočeský kraj) označit jako nadprůměrné. Výsledky předních pěstitelů ve světě (zejména Francie - výnos hrachu 5 - 6t/ha) a někdy i v ČR jsou však...
13.02.2015 08:00

Mák setý (Papaver somniferum L.)

Mák setý (Papaver somniferum L.) Pěstování máku lze hodnotit jako výzvu. V rámci ČR se sice vyvíjí technologie - výrobní systém, který by zajistil stabilní vysoké výnosy, ale zatím jsou výsledky jen mezitimní. Výsledky ekonomiky výroby jsou dány zejména cenami, které velmi kolísají, ceny mohou být...

Kontakt

Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.

zschrastany@seznam.cz

Chrášťany 172
p.Kněževes
27001

606 850 755 -ředitel
721 080 613 -hlavní agronom
602 400 701 -chmelař,agronom
732 620 444 -pozemky
(evidence,nájem,pacht,koupě pozemků)
728 399 733 -hlavní mechanizátor,chmelař
313 582 308 - účtárna
313 582 931

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode