Chrášťanský občasník

ZS Chrášťany s.r.o. byla požádána autorským kolektivem nezávislého a neperiodického tiskového občasníku, zda by neposkytla webový prostor pro jeho již starší čísla (ale i možná nová aktuální vydání), která jsou vztažena k aktualitám v obci Chrášťany u Rakovníka, které ještě dodnes vzbuzují mezi obyvateli obce emoce a různé názory.

Jelikož autoři Chrášťanského nezávislého občasníku nenašli pochopení u Obecního úřadu v Chrášťanech, který (již za onoho času) podal na autory trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy což, jak nám bylo doloženo písemným protokolem Policie ČR, nakonec nebyla pravda.

Po důkladném zvážení tedy předkládáme širší veřejnosti tento občasník a můžeme sdělit, že tak jak jsme jej podporovali již dříve, podporujeme jej i dnes a domníváme se, že autoři Chrášťanského občasníku mají a měli v něčem zajisté pravdu. Ačkoliv v převážné části se závěry Chrášťanského občasníku ZS Chrášťany souhlasí, právní odpovědnost za věcný obsah a jeho případnou právní přesnost mají jen jeho autoři (viz autorský kolektiv občasníku v čísle 2), ke kterým směřujte své případné výhrady a připomínky.

Po jistou dobu jsme se vypořádávali s chozením na policejní výslechy, kdy původcem trestního oznámení na autory Chrášťanského občasníku byl Obecní úřad Chrášťany zase v čele s paní starostkou Tlapákovou a místostarostou Ing. Polívkou. Po podání vysvětlení (jak se dnes výslechu eufemisticky říká - viz. plné znění výslechového protokolu zde: Vysvětlení policii) se tomu  policejní orgány podivili a bylo nám řečeno, že v našem jednání není nic trestného, naopak že máme právo na svůj názor. Bylo nám dále sděleno, že policejní orgány spatřují za podáním oznámení případné osobní (hmotné, jiné?) zájmy konkrétních osob z obecního zastupitelstva, ale nemohou jim zatím nic prokázat (jsou to lidé, kteří byly v roce 2005 i v roce 2012 členy Obecního zastupitelstva Chrášťany).

Občasník č. 2 nakonec čekal na potvrzení neviny autorů a pak pro nával práce nebyl nikdy oficiálně vydán. Přinášíme Vám jeho koncept, byť zcela nedokončený (ke stáhnutí anebo shlédnutí zde: Nezávislý Chrášťanský občasník č.2) a za jeho zněním si i po tak dlouhé době stojíme.

Okres Rakovník a jeho správně - územní orgány mají k záměru výstavby pískovny poměrně rezervovaný - normální zákonný přístup. Zdá se se však, že velké tlaky na existenci pískovny a na její realizaci doslova za každou cenu (i  za cenu překročení platných zákonů) přicházejí z Krajského úřadu pro Středočeský kraj (budeme  v budoucnosti pátrat, kdo, jak a kým je tam silně motivován) a zda je jeho jednání zákonné (viz stanovisko Krajského úřadu pro Středočeský kraj, které lze pokládat za nesrozumitelné, zmatečné a nezákonné viz. úplné znění zde: Vyjádření krajského úřadu. Nechápete? Nerozumíte? My také ne!

První vydání vzniklo po marné komunikaci oficiální cestou se stěžejními zastupiteli obecního úřadu Chrášťany (starostka paní Tlapáková, místostarosta ing. Polívka) v roce 2005 na téma plné podpory Obecního úřadu v Chrášťanech u Rakovníka záměru na výstavbu pískovny Nový Dvůr. Plné znění občasníku lze shlédnout anebo stáhnout do počítače zde: Nezávislý Chrášťanský občasník č.1. Předcházela mu protestní akce některých obyvatel Chrášťan (viz. dokument: Protest obyvatel) a dále i podnikatelských subjektů z Chrášťan - Agroscience s.r.o. (viz dokument: Protest Agroscience), Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o. (viz dokument: Protest ZS Chrášťany) proti záměru postavit na Novém Dvoře u Chrášťan pískovnu, což se nám tehdy i dnes nejeví jako nejlepší nápad, zejména pro obyvatele přilehlých obcí.

 

 

Chystáme: 

nový a stále ještě

Nezávislý Chrášťanský občasník 3

můžete očekávat aktuality:

1) Úvodem - pískovna na Moravě (stejní lidé jako v Chrášťanech u Rakovníka, stejné nekalé praktiky, obdobné "polomafiánské způsoby" - sledujte záznam pořadu Reportéři ČTwww.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/183825-belou-ohrozuje-pisek-za-miliardy-o-pozemky-svadi-boj-investori/
 
2) Jak je to s pískovnou v roce 2012, někteří obyvatelé Chrášťan stále chtějí výstavbu pískovny a proto volí opět za obecní zastupitele lidi, kteří jsou otcem i matkou souhlasu obce Chrášťany s pískovnou na Novém Dvoře, patříte k nim také? Dozvíte se to! Bude referendum?
Máte zájem o osud své obce?
 
3) Některé nevýhodné smlouvy, jež uzavřela (nebo neuzavřela) obec Chrášťany a připravila tak své občany o částky v rozsahu jednotek až desítek milonů Kč! Souhlasíte tím anebo je Vám to jedno? Nám ne!
 
4) Územní plán obce Chrášťan, náš a váš názor, jak by měla vypadat naše obec v budoucnosti.
 
5) Co a jak bychom dělali jinak, než to dělá (spíš nedělá) současné obecní zastupitelstvo. Náš - Váš názor.

 

Již brzy......!

 

 

Kontakt

Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.

zschrastany@seznam.cz

Chrášťany 172
p.Kněževes
27001

606 850 755 -ředitel
721 080 613 -hlavní agronom
602 400 701 -chmelař,agronom
732 620 444 -pozemky
(evidence,nájem,pacht,koupě pozemků)
728 399 733 -hlavní mechanizátor,chmelař
313 582 308 - účtárna
313 582 931

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode