Počasí

 
Zpracování dat, grafy - Michaela Klasová, 
komentář - Ing. Miloslav Klas, CSc. 
 
Tato část našich webových stránek by výhledově měla být spojena přímo s naší meteorologickou stanicí a měla by zde být k dispozici (aktuální, online) naměřená data (teplota, srážky, rychlost větru atd.) 
 

1.    Počasí na nejbližší meteorologické stanici (stanice Heřmanov, Kněževes) v letech 1996-2013

Pro začátek jsme tedy zjistili průběh počasí v časové řadě 1996-2013. Tato data byla získána meteostanicí Kněževes a Heřmanov, protože žádná bližší meteorologická stanice není dostupná. (Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o. hospodaří zejména s k.ú. Chrášťany, Olešná, Nesuchyně - větší část, k.ú. Rakovník, Veclov, Svojetín - menší část).
 
Z časové řady 1996-2013 byl proveden výpočet průměru měsíčních srážek a teplot a následně byly graficky zpracovány tři poslední roky (2011, 2012, 2013). Pro zajímavost je uvedena i podrobnější analýza srážek za roky 2002 a 2003, neboť v roce 2002 (dále viz. odkaz na fotogalerii, kde jsou zachyceny povodně roku 2002 - picasaweb.google.com/zs.chrastany/2002PValovSrKy) byly evidovány extrémní dešťové srážky v měsíci srpnu, naopak rok 2003 byl extrémně suchý.
 

Roční úhrny srážek a roční průměry teplot, období 1996-2013 (stanice Kněževes, Heřmanov)

 
Ve výše  znázorněném grafu jsou uvedeny roční sumy srážek a roční průměry teplot, je viditelný zejména extrémní průběh obou veličin v roce 2002 (povodně), 2003 (sucha), dále pak mírně vybočují roky 1996, 2010, 2013 (menší teploty, větší srážky).
 
Měsíční průměry úhrnů srážek a  měsíční průměry teplot za období 1996-2013 (stanice  Kněževes, Heřmanov)
 
Na grafu měsíčních průměrů srážek a teplot za období 1996 - 2013 je patrné zahlazení extrémů jednotlivých roků, při zemědělské výrobě však s těmito extrémy (extrémně nízké či vysoké srážky, teploty) musí být počítáno (pojištění plodin, agrotechnika, druhová a odrůdová skladba atd.)
Dále jsou prezentovány data jednotlivých roků, je postupováno od nejmladších ročníků (2013, 2012 ,2011) ke starším, neboť tak je to zřejmě i zajímavější.
 
Měsíční úhrny srážek a průměrné měsíční teploty 2013 (stanice Kněževes)
V roce 2013 byly extrémně srážkově nadnormální měsíce 5, 6, kdy na přelomu května a června v průběhu několika dní spadlo téměř 250 mm srážek (viz. odkaz na fotogalerii picasaweb.google.com/zs.chrastany/PovodneZaplavy2013) a dále pak byl srážkově nadnormální i měsíc srpen. Suma srážek jen za tyto extrémní měsíce 5, 6, 8 dosáhla téměř 400 mm, což nebývají někdy (v ostatních ročnících) ani celkové roční srážky. Důsledkem bylo lokální zamokření, záplavy (rozlití vodních toků po okolní půdě) zátopy (déle stojící voda snížila výnos anebo zcela znemožnila sklizeň či obdělání zemědělské půdy).
 
Muselo pak být přistoupeno k obnově  lokálních vodních děl (strouhy, příkopy, odvodnění - viz odkaz  ve fotogalerii na picasaweb.google.com/zs.chrastany/CisteniPrikopu201314 ), kde již podobné práce nebyly prováděny delší dobu. Vztah odborných správních orgánů (Min.zem.ČR) k provozu, vlastnické odpovědnosti (povodí Vltavy, obce) je k této problematice odtažitý, nedbalý a tak práce musely být provedeny  v plném rozsahu (100 %)  na náklad Zemědělské společnosti Chrášťany s.r.o.. V sezoně  podzim 2013 - jaro 2014 bylo tak vyčištěno (odbahněno, vybagrováno apod.) cca 80 % vzdálenosti  vodních toků, které přímo přiléhaly k zemědělské půdě, kterou ZS Chrášťany s.r.o. užívá.  
   
Měsíční úhrny srážek a průměrné měsíční teploty 2012 (stanice Kněževes)
Rok 2012 byl charakteristický spíš menšími srážkami v průběhu celého roku. Pro oblast krušnohorského - žateckého srážkového stínu je zřejmě takovýto průběh počasí asi charakteristický.
 
Měsíční úhrny srážek a průměrné měsíční teploty 2011 (stanice Kněževes)
V roce 2011 byl zajímavý výskyt suchých podzimních - zimních měsíců (listopad, únor) a nadnormální průběh srážek v červenci a srpnu. Jinak rok nebyl nijak extrémním.
 
Měsíční úhrny srážek roky 2002, 2003 (stanice Kněževes)
Data o srážkách z let 2002 a 2003 jsou největšími extrémy, které byly za zkoumané období 1996-2013 zjištěny. Musíme tedy kalkulovat s tím, že ačkoliv existuje  statisticky průměrná hodnota úhrnu srážek, případně průměru teplot, jednotlivé ročníky (a to i bezprostředně po sobě následující) mohou být vzájemně extrémní.
Dále je znatelný mírný trend, kdy extrémní rozdíly v srážkách jednotlivých let (roky 2002, 2003) se  pozvolna mění v extrémní rozdíly mezi měsíci jednotlivých roků (2013, 2011). Stává se tak, zvláště ke konci zkoumané časové řady, že se setkáváme s měsíci, které jsou zcela bez srážek a dále s měsíci, kde spadne téměř obvyklý roční úhrn srážek.
Tato malá analýza by neměla být generalizována (a neklade si tento úkol) a platí asi jen pro místní poměry. Je provedena za relativně krátkou časovou řadu, ale jsou zde patrné zajímavé trendy (jejich změna), které  by mohly pomoci napověděť něco o budoucím vývoji počasí.
 
zdroj dat - ČHMÚ
 

Kontakt

Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.

zschrastany@seznam.cz

Chrášťany 172
p.Kněževes
27001

606 850 755 -ředitel
721 080 613 -hlavní agronom
602 400 701 -chmelař,agronom
732 620 444 -pozemky
(evidence,nájem,pacht,koupě pozemků)
728 399 733 -hlavní mechanizátor,chmelař
313 582 308 - účtárna
313 582 931

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode