Sponzorujeme, podporujeme

 
Ing. Miloslav Klas, CSc., Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.
 

Každý produktivní člověk nebo firma platí daně a stát z nich následně podporuje i některé obecně prospěšné aktivity (pakliže nejsou tyto prostředky užity zcela neefektivně - korupce, financování zbytečných aktivit). I když jako zemědělci neoplýváme zdroji a jsme ralativně nebohatí, tak jsme se rozhodli podporovat ty činnosti a organiazce, které považujeme za klíčové pro vývoj prostředí, ve kterém působíme. Vybrali jsme tedy aktivity ve svém okolí, které považujeme za smysluplné a obecně prospěšné. Chceme podpořit aktivity lidí a obcí, ve kterých žijeme a podnikáme. Dále chceme podpořit lokální školství od mateřských škol až po střední školy ve svém regionu, protože se hlavním způsobem podílí na vytváření etického a odborného profilu našich budoucích zaměstnanců a všech obyvatel regionu. Pro dokreslení uvádíme příklady aktivit činností, institucí či lidí, jejichž podporu považuje Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o. za potřebnou a obecně prospěšnou.

 

Sbor dobrovolných hasičů Chrᚍany

Pomalu každý zaměstnanec mužského pohlaví je členem SDH Chrášťany, takže každoročně podporujeme SDH poskytováním služeb, zapůjčováním techniky, poskytnutím části areálu a pomocí při pořádání jejich slavnostního memoriálu (částečně se uskutečňuje i v prostorách ZS Chrášťany s.r.o.). Takže hasiči si vždy řeknou co potřebují a dle možností je jim vždy vyhověno. Jinak tento spolek (existuje již téměř 140 let) přežije zajisté i dalších nejméně  stopadesát let, kdy všechno bude jinak, jen oni budou dále existovat (třeba pod jiným jménem, jako za onoho času požárníci). Uvádíme odkaz na www stránky SDH Chrášťany (viz www.sdh-chrastany.ic.cz/).

Technika SDH Chrášťany

Údržba techniky v prostorách ZS Chrášťany s.r.o.

 

Obec Chrᚍany - školka, škola, staročeskÉ máje

I když vztahy s obecním úřadem v Chrášťanech jsou v některých volebních obdobích poněkud napnuté (máme někdy na směr rozvoje obce jiný názor), tak ZS Chrášťany s.r.o. podporuje dle možností místní školku a školu různými dary (i drobnými viz video-youtu.be/69UtwLI3cY4) a umožněním poznat dětem stroje, činnosti a prostředí zemědělského podniku (uvádíme odkaz na stránky obce www.chrastanyurakovnika.cz).

Exkurze MŠ Chrášťany v naší společnosti

Pásový Zetor 2023 po renovaci, jako by vyjel z výrobní linky, budí u dětí z MŠ Chrášťany největší pozornost.

 

Každý správný kluk někdy řídil opravdický traktor.

 

Staročeské máje Chrášťany

Průběh staročeských májů podporujeme poskytováním dopravní techniky a její obsluhy zdarma. Je to místní starodávný obyčej, který by neměl být zapomenut a měl by se také přenést do příštích staletí.

Staročeské máje Chráštany 2008

Máje 2011, traktor ZETOR (jinak chmelová řada) v májové modifikaci.

 

TJ Slavoj Chrᚍany

Místní sportovce podporujeme finančně i jinak. V roce 2012 např. peněžní částkou 20 000 Kč a poskytnutím služeb pro potřebu sportovního klubu. Historie spolupráce započala již před více než desetiletím, kdy naším dlouholetým sezónním pracovníkem byl místní nestor sportovního klubu pan Sláva Roll, který jinak v naší společnosti pracoval jako sezonní sušič chmele (viz videa z roku 2008 -  Video  1. díl ,Video 2. díl ).

Jejich hlavní působiště - sportovní hřiště, přímo sousedí a navazuje na náš jeden areál a museli jsme se spolu naučit žít a vzájemně si vypomáhat. Jinak se domníváme, že lépe je mládeži při sportu, než při hraní automatů či konzumaci omamných látek a budeme proto místní sportovce podporovat i nadále (odkaz na stránky TJ Slavoj Chrášťany viz - www.slavoj-chrastany.websnadno.cz).

 

Střední zemědělská škola Rakovník, Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Tyto střední školy a učiliště (viz - www.szesrak.cz,  www.souzns.cz) podporujeme sponzorskými dary na jejich pravidelné maturitní plesy (každý rok hmotný dar ve výši cca 4-7000Kč/škola) a žáci škol jsou v některých letech v našem podniku na praxi.

Studentka SZeŠ Rakovník na praxi v r.2011 při zavádění chmele.

 

Vydávání regionálních publikací

Mateřská společnost Agroscience s.r.o. (viz - www.agroscience.cz) se mimo jiné zabývá i vydáváním regionální literatury. Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o. přispívá každoročně na vznik těchto knih, neboť tyto díla považuje za obecné duševní vlastnictví, o kterém by měl mít každý obyvatel regionu povědomí a jenž by neměla upadnout v zapomnění. Tyto knihy můžete zakoupit každý prostřednictvím e - obchodu (viz www.regioncz.eu ).

   

  Dějiny mj. Chrášťan, Olešné                                       Dějiny části Rakovnicka a Kralovicka

 

  Dějiny města Rakovníka                                           Popis a dějiny Kralovicka

Bitva u Rakovníka, na místě  bitvy dnes hospodaříme.Brožura setkání členů bývalého JZD

Sponzorovali jsme vydání brožury u příležitosti setkání členů bývalého JZD Chrášťany (stáhnout v pdf). Z dalších tiskovin také zajišťujeme vydání neperiodického časopisu "Chrášťanský občasník".

Kontakt

Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.

zschrastany@seznam.cz

Chrášťany 172
p.Kněževes
27001

606 850 755 -ředitel
721 080 613 -hlavní agronom
602 400 701 -chmelař,agronom
732 620 444 -pozemky
(evidence,nájem,pacht,koupě pozemků)
728 399 733 -hlavní mechanizátor,chmelař
313 582 308 - účtárna
313 582 931

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode