Pšenice ozimá, pšenice jarní (Triticum aestivum )

13.02.2015 07:18

Pšenice ozimá, pšenice jarní (Triticum aestivum

Pšenici ozimou i jarní pěstujeme pro účel výroby osiv (odrůdy dle poptávky odběratelů), dále pro potravinářské účely (skutečné kvalitativní parametry viz jednotlivé roky níže). Výroba je na vysoké úrovni, je dosahováno vysoké intenzity, což je podmíněno využíváním všech dostupných pěstitelských opatření. Výnosy jsou vyšší než je průměr okresu RA a středočeského kraje, ačkoliv půdní úrodnost je jen průměrná. V pěstování pšenice má ZS Chrášťany zpracovaný  originální pěstitelský systém na základě vlastní výzkumné činnosti.

 

 

Rok 2014

Rok 2014 byl charakteristický pro náš klimatický region přísuškem, což se objevilo na kvalitě zrna - spíše nižší objemová hmotnost, ale překvapující byl vysoký obsah N-látek. Pšenice tak byla opět na kvalitativní špičce, zejména oproti blízkému okolí, které dosahovalo mnohdy jen krmnou kvalitu. Výnos byl spíše průměrný.

Rok 2013

Rok 2013 lze charakterizovat jako nadměrně vlhký, s velkými přívalovými srážkami kolem měsíce června (jednorázově kolem 200 mm srážek), což se projevilo sice velkým výnosem, ale spíše nižší objemovou hmotností. Kvalita pšenic oproti standartu okresu RA je nadprůměrná.

Rok 2012

Rok 2012 lze popsat jako v ničem nevybočující. Bylo dosaženo standartního výnosu a nadstandartní kvality.
 
 

Rok 2011

Výnosu bylo dosaženo spíše průměrného, potravinářská kvalita velice nadstandartní. 

Kontakt

Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.

zschrastany@seznam.cz

Chrášťany 172
p.Kněževes
27001

606 850 755 -ředitel
721 080 613 -hlavní agronom
602 400 701 -chmelař,agronom
732 620 444 -pozemky
(evidence,nájem,pacht,koupě pozemků)
728 399 733 -hlavní mechanizátor,chmelař
313 582 308 - účtárna
313 582 931

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode