Struktura zemědělské výroby, intenzita výroby, specializace

09.03.2014 12:04

Struktura zemědělské výroby, intenzita výroby, specializace

ZS Chrášťany s.r.o. se zabývá hlavně rostlinnou výrobou a to pěstováním chmele a pěstováním plodin na orné půdě - ozimá pšenice, jarní pšenice, ozimá řepka, mák a hrách, dále i jarní a ozimý ječmen.

Pro zajímavost níže uvádíme srovnání v dosahovaných výnosech za tři hospodářské roky (sklizeň - 2011, 2012, 2013) u plodin, kde jsou dostupné statistické údaje za ČR, Středočeský kraj, okres Rakovník a porovnáváme to s daty výsledků ZS Chrášťany. Snažíme se pěstovat zejména ty plodiny, které v našich podmínkách dosahují nadprůměrné výsledky (máme vhodnou mechanizaci, zvládli jsme technologii výroby atd.). U výrob, kde dosahujeme jen podprůměrných nebo průměrných výsledků (z důvodů jakýchkoliv), pak analyzujeme, co je příčinou zaostávání nebo stagnace. Snažíme se pak opakovat výrobní cyklus v nové a lepší úrovni. Jestliže se to opakovaně nedaří, tak jejich výrobu podstatně omezíme či úplně zrušíme, neboť je efektivnější, ať výrobu provádí jiný podnik, který má pro ni možná lepší podmínky.

 

Výnos ječmen jarní, ozimý, pšenice jarní, ozimá, řepka ozimá - sklizeň 2011

Sklizňový rok 2010-2011- vidíme nedostatečné  výsledky v pěstování ječmenů, naopak je to u výroby pšenic, kde je dosahováno dobrých výsledků i v rámci ČR, výroba řepky ozimé je nadprůměrná jen v rámi okresu RA.

 

Výnos ječmen jarní, ozimý, pšenice jarní, ozimá, řepka ozimá - sklizeň 2012

V roce 2012 se podařilo napravit výsledky u řepky ozimé, kde  se dosáhlo chvalitebných výsledků i v rámci ČR, ta samá a ještě lepší situace nastala u výroby pšenic, kde se ZS Chrášťany s.r.o. stává asi šampionem ve výrobě jarní pšenice v teritoriu ČR, bohužel výroba ječmenů stále stagnuje a úroveň jejich výroby je neuspokojivá.

 

Výnos ječmen jarní, ozimý, pšenice jarní a ozimá, řepka ozimá - sklizeň 2013


Výnos ječmene jarního je tentokrát na dostatečné úrovni v rámci ČR a nadprůměrný na úrovni okresu RA, ozimý ječmen přestal být pěstován a je to rozhodnutí dlouhodobé. Pšenice jarní i ozimá dosahují o 1t/ha větší výnos než ČR, u pšenice jarní o 2t/ha větší výnos než je průměr okresu RA, u řepky ozimé pak bylo dosaženo dobrého výsledku v rámci ČR, v rámci okresu RA je pak výnos o 1t/ha vyšší než úroveň průměrného podniku.

Podobně postupujeme u ostatních výrob - pěstování máku, hráchu a chmele. Zde je možnost srovnání již podstatně obtížnější, můžeme srovnávat již jen svoji úroveň výroby a průměr ČR, což je někdy nepřesné a zavádějící (nelze toto srovnání použít pro nějaké objektivnější zásadní rozhodnutí o změně struktury či technologie). Výsledky jsou totiž v rámci středočeského kraje, okresu RA neveřejné, nikdo je nevede a tudíž ani nemůže sdělit, což považujeme za škodu nejen pro sebe, ale i pro podobné rozhodování ostatních zemědělců.

Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o. je  dále  registrována  pod číslem osvědčení 2172  jako podnik ,který může sám vyrábět,dovážet a vyvážet osivo a sadbu podle § 16 odst. 1 zákona č. 219/2003 Sb., -o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů. 

Zákonu o oběhu osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů, podléhají registrovaní dodavatelé, kteří uvádí do oběhu, vyrábí nebo dováží ze třetích zemí rozmnožovací materiál révy, chmele, ovocných rodů a druhů, okrasných druhů a sazenic zeleniny.

 

další podrobnosti viz:

eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/registrace-a-evidence-dodavatelu/

To ve své podstatě to znamená,že Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o. může být současně pěstitelem porostu,který je  certifikován na výrobu  osiva a sadby,dále může být současně i  tím,který osivo a sadbu vyrobí,laboratorně ověří jeho zákonnou kvalitu a toto ověření kvality provádí souběžně i státem určený kontrolní orgán(UKZUZ).Dále Zemědělská společnost Chráštany s.r.o. může sama vyrobené osivo a sadbu uvádět na trh tuzemský i zahraniční.ZS Chráštany s.r.o. navázala na semenářskou tradici (původní semenářský  podnik JZD Chráštany),která je datována již od roku 1950 a od tohoto roku až do  dnes se podnik  semenařinou zabývá.

 

 

 

Kontakt

Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.

zschrastany@seznam.cz

Chrášťany 172
p.Kněževes
27001

606 850 755 -ředitel
721 080 613 -hlavní agronom
602 400 701 -chmelař,agronom
732 620 444 -pozemky
(evidence,nájem,pacht,koupě pozemků)
728 399 733 -hlavní mechanizátor,chmelař
313 582 308 - účtárna
313 582 931

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode