Podnikový výzkum

05.02.2018 13:42

Yield of hop cones and alpha acid in relation to the age of plants and weather conditions in year 2015, 2016, 2017

  Summary An analysis of weather conditions (precipitation, temperature, solar irradiance) in southern Saaz hop production area – weather station Heřmanov for years 2015, 2016 and 2017, data compared with long term average from same station (time period 1975 - 2016). On hop producing area of...
01.02.2018 13:47

Výnos chmele, obsah alfa hořkých látek, výnos alfa hořkých látek v závislosti na stáří chmelových porostů, na ročním úhrnu slunečního svitu a povětrnostní podmínky v letech 2015, 2016, 2017

  Souhrn Vypracována analýza povětrnostních prvků (srážky, teploty, sluneční svit) v jižní části žatecké chmelařské výrobní oblasti - stanice Heřmanov za rok 2015, 2016 a 2017, data porovnána s dlouhodobým průměrem tamtéž (časová řada 1975 - 2016). Na ploše 33 ha chmele provozní plochy...
18.05.2017 13:08

Publikace "Závislost výnosu pšenice ozimé na obsahu živin v půdě"

Zajímalo nás, jaké výživářské opatření je v podmínkách konkrétního podniku nejvíce efektivní a jaké by mělo být spíše tlumeno. Již z dřívějška jsme zjistili, že jednostranné hnojení některými prvky a případné zvyšování jejich dávek (zejména N) není efektivní a nevede ke zvýšení výnosů a ani zisku z...
16.03.2017 14:24

Planting hops (agrochemicals, roots, marking, drilling)

This article came out in Chmelařství 4-5/2017   Planting hops (agrochemicals, roots, marking, drilling) Abstract Research was carried out regarding nutrient contents in soils on which hops are cultvated in several vertical horizons (0-15 cm, 15-30 cm, 30-45 cm, 45-60 cm, 60-75 cm, 75-90 cm)...
16.03.2017 13:32

Výsadba chmele (agrochemie, kořeny, značkování, vrtání)

Tento článek vyšel  ve Chmelařství 4-5/2017   Výsadba chmele (agrochemie, kořeny, značkování, vrtání) Souhrn Bylo provedeno šetření obsahu živin v chmelových půdách ve vertikálním směru (0-15 cm, 15-30 cm, 30-45 cm, 45-60 cm, 60-75 cm, 75-90 cm). Byly zjištěny nerovnoměrnosti zejména...
08.05.2015 18:32

Agrochemické vlastnosti půd chmelnic (pH, obsah Ca, P, K, Mg, S, organického uhlíku a poměru K/Mg) v závislosti na půdních horizontech v hloubkách 0-90 cm (0-30 cm, 30-60 cm, 60-90 cm).

  Ing.Miloslav Klas,CSc,Zemědělská společnost Chráťany s.r.o. Uveřejněno v časopise Chmelařství č. 4/2015 Souhrn: V březnu 2015 byly provedeny rozbory chmelových půd v Žatecké chmelařské výrobní oblasti - region Rakovnicko, obec Chrášťany u Rakovníka do hloubky 90 cm po vrstvách 30 cm....

Kontakt

Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.

zschrastany@seznam.cz

Chrášťany 172
p.Kněževes
27001

606 850 755 - ředitel
602 400 701 - chmelař,agronom
732 620 444 - evidence pozemků
728 399 733 - mechanizace
313 582 308 - účtárna
313 582 931

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode