Změna klimatu a jeho vliv na výnos a kvalitu chmele v České republice

08.05.2015 19:19

Změna klimatu a jeho vliv na výnos a kvalitu chmele v České republice

 
Ing. Miloslav Klas, CSc.
 

Podle některých výzkumů, které byly zaměřeny na interakci výnosů chmele, obsahu alfa hořkých látek a vývoje klimatu za období 1891-1996 (Možný, Trnka et al, 2007) autoři zjišťují nárůst teplot, stagnaci srážek, nárůst výnosů chmele a pokles obsahu alfa-hořkých látek u chmelu. Na základě matematicko-klimatického modelu predikují:

 

2011-2025 - pokles výnosů chmele o 6,5%, pokles obsahu alfa-hoř. látek o 9%

2026-2050 - pokles výnosů chmele o 7,7%, pokles obsahu alfa-hoř. látek o  17%

2051-2100 - pokles výnosů chmele o 8,7%, pokles obsahu alfa-hoř. látek o  25%

 

V dalším sledovaném období 1954-2010 (Možný, Trnka et al., 2011) autoři výzkumu opět dokládají trend zvyšování výnosů chmele, teplot, stagnaci srážek a poklesu alfa hořkých látek. Na základě modelu CORAC a vstupních údajů slunečního svitu, teploty, srážek a vlhkosti vzduchu tento model verifikují.

 

Obr. č. 1 - Kolísání průměrných výnosů Žateckého poloraného červeňáku v české chmelařské oblasti vyjádřené odchylkami od průměru období 1961-1990 v letech 1954-2010

Obr. č. 2 - Kolísání průměrného obsahu α-hořkých kyselin v Žateckém poloraném červeňáku v české chmelařské oblasti vyjádřené odchylkami od průměru období 1961-1990 v letech 1954-2010

Náš názor je, že skutečně mohou být vazby mezi výnosem, obsahem alfy a klimatickými podmínkami. Velmi odvážná je však predikce výnosů a obsahu alfa hořkých látek do let budoucích, a to až do horizontu let 2025-2050-2100. Zde může nabrat vývoj klimatu i jiný směr, než by mohl být dán tzv. hypotézou globálního oteplování  (hlavní podíl imisí CO2). Některé věděcké zdroje uvádí, že současné oteplování může mít jinou souvislost, než jen CO2.

Velkým kladem prací výše uvedených autorů je získání relativně dlouhých časových řad výnosů chmele, obsahů, alfa-hořkých látek a klimatických dat za, někdy i více než stoleté období, a schopnost práce s těmito daty. Dalším kladem je konstrukce matematicko-klimatického modelu (CORAC), o kterém však v dostupných zdrojích současné doby schází více informací a jak výzkumná, tak i prakticky zaměřená část chmelařské obce (nejen) ČR by další informace rozhodně uvítala.

 

Zdroje - resources:

Možný, M. (1), Trnka, M. (2), Žalud, Z. (2), Bartošová, L. (2), (Český hydrometeorologický ústav, Observatoř Doksany, 411 82 Doksany, 2-Mendelova univerzita v Brně, Ústav agrosystémů a bioklimatologie, Zemědělská 1, 613 00 Brno): The impact of climate change on the growing of Saaz hops in the Czech   Republic, Rostliny v podmínkách měnícího se klimatu - Lednice 20.-21. 10. 2011, Úroda, vědecká příloha, 2011, s. 382 - 387, ISSn 0139-6013, dostupné z www.cbks.cz/Rostliny2011/prispevky/MoznyTrnkaZaludBartosova.pdf
 

Možný, M. (1), Bareš, D. (1), Trnka, M. (2), Žalud, Z. (2), Dubrovský, M. (3), ((1)-Český hydrometeorologický ústav, Observatoř Doksany, Česká republika (e-mail: martin.mozny@chmi.cz), (2) Ústav agrosystémů a bioklimatologie, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Česká republika (e-mail: mirek_trnka@yahoo.com), (3) Ústav fyziky atmosféry, Česká akademie věd, Česká republika (e-mail: dub@ufa.cas.cz)) - Dopady potencionální změny klimatu na produkci žateckého chmele v Čechách, 2007 - zdroj - source: Bioclimatology and natural hazards, International Scientific Conference, Pol'ana nad Detvou, Slovakia, September 17-20, 2007, ISBN 978-80-228-17-60-8, dostupné z cbks.cz/SbornikPolana07/pdf/Mozny_et_al.pdf

Možný, M. (*), Tolasz, R. a, Nekovar, J. a, Sparks, T. b, Trnka, M. c, Žalud, Z. ca (Czech Hydrometeorological Institute, Na Sabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany, Czech Republic - Centre for Ecology & Hydrology, Monks Wood, Abbots Ripton, Huntingdon, Cambridgeshire PE28 2LS, UKc-Institute of Agrosystems and Bioclimatology, Mendel University of Agriculture and Forestery Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Czech Republic - 2009 - zdroj - source: Agricultural and Forest Meteorology 149 (2009) 913-919, dostupné z www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168192309000392, The impact of climate change on the yield and quality of Saaz hops in the Czech Republic.

 

 

Kontakt

Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.

zschrastany@seznam.cz

Chrášťany 172
p.Kněževes
27001

606 850 755 -ředitel
721 080 613 -hlavní agronom
602 400 701 -chmelař,agronom
732 620 444 -pozemky
(evidence,nájem,pacht,koupě pozemků)
728 399 733 -hlavní mechanizátor,chmelař
313 582 308 - účtárna
313 582 931

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode