Zemědělství pro příští dvacetiletí

13.05.2012 14:42

Zemědělství pro příští dvacetiletí

Dne 3.5. 2012 uspořádala Československá společnost pro moderní zemědělství ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně konferenci na téma: Zemědělství pro příští dvacetiletí.

Dva sborníky z konference ze dne 3.5. 2012 (95 a 61 stránek, náklad po 1000ks výtisků)

Hlavními přednášejícími byli Doc. Ing, František Čuba, CSc. a Doc. Ing. Josef Hurta, CSc., legendární  osobnosti  a vizionáři, jejichž prognózy mají tendenci se vyplňovat (kdo z politiků, plánovačů a prognostiků režimů před i po roce 1989 toto může říci?). Podnikatelské živoucí legendy, Čuba, Hurta, Slušovice je něco jako dříve jméno Baťa a to obecně asi znamená vizionářství v podnikání a společnosti vůbec bez ohledu a navzdory na zavedené politické pravdy a "jedině správné" ekonomické doporučení (žádné druhé, natož pak třetí či čtvrté cesty, vážení!).

Celá přednáška byla vlastně o motivaci lidí k maximálnímu výkonu tak, aby  úspěch nebyl dosahován příkazem, ale jejich seberealizací každého a na každém stupni. Mimo jiné byla řeč i o hodnocení a migraci pracovníků v rámci postů podniku. Zjištění, které neladí jistě uším stratégů transformace v ČR byla i zmínka o tom, že nezáleží na právní formě podniku, může být klidně i státní(!), ale musí vždy vlastník, tedy i stát, vykonávat perfektně svou roli vlastníka a motivovat. Řečeno slovy přednášejících, aktivizovat management podniku.

Doc. Ing. František Čuba, CSc. poskytuje  trpělivě rozhovor novinářům před začátkem přednášky

V další části zemědělci ČR dostali doporučení, že plakat nad nízkými dotacemi je zbytečné, protože tak to prostě  je a ČR peníze nemá a mít je nebude (ve srovnání např. s Německem). Je potřebné si peníze sehnat jinak, neboť zemědělství v ČR v porovnání s okolními zeměmi (NSR, Polsko, Francie aj. EU) je vybaveno nedostatečně, což se projevuje  např. na zastaralé technice (cca 70 % traktorů je starších 10 let). Jako hlavní myšlenka znělo, že je potřeba se zaměřit na tzv.intelektualizované činnosti (byl uveden příklad na inkubátor nápadů, které by byly následně uskutečněny realizátory nápadů) a dále bylo i konstatováno, že se české zemědělství zbytečně zbavilo některých činností (zelinářství, skleníky), takže by bylo na místě uvažovat o jejich znovuzavedení.

Podrobná, pravdivá a mírně škoující byla předpověď o tom, že do nejdéle 10-ti let bude stát litr nafty či benzínu 100 Kč, což je dáno tzv. ropným zlomem (těží se stále méně ropy) a cena  ropy poroste vzhůru do výšin. Dále bylo zemědělcům doporučeno využívat jak malé, tak  i velké podniky, protože každý má svá specifika, své místo a svůj výrobní program. Bylo vydáno i doporučení o spolupráci  podniků ve formě koncernů, což bude asi složité, ale nutné s ohledem na globalizovaný svět, proti kterému nelze obstát v podobě malého, středního i většího podniku.

Přinášíme jen krátkou videoreportáž z úvodu, na které mino jiné promluvil jeden ze sponzorů, kterým byl překvapivě  bývalý premiér ČR Miloš Zeman (viz youtu.be/RkXmItw4ZwE ). V dalším videoklipu vidíte část přednášky hlavních protagonistů (viz-youtu.be/WP_IidmTpU0 ). Celé znění přednášky nemůžeme uvést ve vyčerpávající podobě a ani zatím nemůžeme reprodukovat sborník referátů z přednášek. Dovolujeme si tedy prezentovat alespoň audiozáznam z hlavní přednášky ve třech částech (viz.část.1- chirb.it/4JIxbn , viz část 2- chirb.it/2HvhLv, viz část 3- chirb.it/Cs8yka), což i vám aslespoň částečně zprostředkuje (asi nejen náš) nevšední  zážitek.


 

Kontakt

Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.

zschrastany@seznam.cz

Chrášťany 172
p.Kněževes
27001

606 850 755 -ředitel
721 080 613 -hlavní agronom
602 400 701 -chmelař,agronom
732 620 444 -pozemky
(evidence,nájem,pacht,koupě pozemků)
728 399 733 -hlavní mechanizátor,chmelař
313 582 308 - účtárna
313 582 931

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode