Napsali o nás: Vlastenec a zemědělec z přesvědčení

29.06.2020 09:06

Napsali o nás: Vlastenec a zemědělec z přesvědčení

 

Ing. Michal Vokřál, CSc.

zpravodaj AGRObase, 25. červen 2020

 

V celé naší historii od dob minulých až po současnost by se zcela jistě našly desítky příkladných českých vlastenců a také projevů vlastenectví.

 

Vlastenectví se více šířilo hlavně v dobách, kdy měli lidé pocit, že jejich rodnou zemi, jazyk a kulturu něco nebo někdo ohrožuje. Mívalo také mnoho různých podob. Od hrdosti po ochranu českého jazyka až k bojům na barikádách či v parlamentu. Za vlastence je potom označován člověk hrdý na svou zem i jazyk. Mně však v hlavě nejvíce uvízla jako podoba vlastenců a vlastenectví vyjádřená románem Aloise Jiráska “F. L. Věk” a umocněná jeho televizní adaptací. V tomto historickém románu se vše “točilo" kolem české bible, českého jazyka a knih. I když děj románu je již dávno za námi, neznamenalo, že by jeho obsah ztratil na aktuálnosti.

Knih je dnes na trhu bezpočet a každý den další a další přibývají. Beletrie, historie, sci-fi, kuchařky patří k jejich nejoblíbenějšímu zboží. A nejen v papírové podobě. Existují i v elektronických čtečkách nebo audio verzích. Překlady i české originály a hlavně novinky. Čtenářů neubývá a to je jenom dobře. Na první pohled by se mohlo zdát, že trh je publikacemi přesycen a že i v důsledku koronavirové karantény mnohá malá vydavatelství skončí s vydáváním knih. Jenže karanténa také ukázala úskalí globalizace a nárůst významu regionality. A to nejen ve výrobě potravin! Navíc existuje i mnoho cenného, co bylo vytvořeno našimi předky, ale i současníky z regionů, ale o jejich knihách již dnes nikdo neví. Proč opakovaně z těchto perel minulosti i současnosti, ale hlavně ze známého regionu nesetřít prach zapomnění a znovu je předložit blízkému okruhu čtenářů? Je však zřejmé, že vydávání regionalních titulů v malých nákladech může provozovat nadšenec/vlastenec, kterého pouze vydavatelská činnost neživí a je pro něho radostí.

Jednoho takového vlastence si dovoluji představit. Je jím Ing. Miloslav Klas, CSc., majitel vydavatelství Agroscience spol sr.o. Jak název ukazuje, je spojeno s oblastí zemědělství. Je současně spolumajitelem Zamědělské společnosti Chrášťany, zabývající se polní činností a pěstováním chmele na Rakovnicku. Je proto zcela pochopitelné, že i jeho vydavatelská činnost je zaměřena na oblast zemědělství. Příkladem jsou reprinty „Chmelařství" (1963) a Chmelařství - organizace a technologie velkovýroby" (1938), které byly vydány a suplují chybějící moderní učebnici chmelařství. Oba tituly lze doporučit ke studiu všem, kteří nyní studují populární obor pivovarník-sladovník, stejně jako vyučujícím. Příkladem regionálních již vydaných knih jsou Dějiny Rakovnicka, Dějiny královského města Rakovník, Dějiny Rakovnického pivovarnictví. Je to pochopitelné. Regionální autoři stejně jako vydavatel nejlépe znají své okolí. I proto vznikl malý projekt Region CZ, (stejně jako Region CZ - eShop), aby pro současnost i přítomnost pomohl vyhledat, připomenout a zachovat z regionu to, co má skutečný význam a cenu. Na druhou stranu, proč zdánlivé „staré" publikace jako reprint nevydat? Historii studovaného oboru by měl každý zájemce znát, nehledě na to, že řada poznatků neztrácí časem na aktuálnosti a řada z nich prožívá „návrat ke kořenům". V souvislosti s existencí projektu „Region CZ - eShop" však nelze vynechat prohlášení vydavatele zveřejněné na jeho webových stránkách: „Musíme důrazně upozornit, že tato naše činnost není ani nebude dotována ani spolufinancována žádnými zdroji ČR či EU, neboť dotace v jakékoliv podobě považujeme za jinou podobu novodobého nevolnictví. Tím je také i zodpovězena možná otázka na případnou reklamu či sponzoring soukromých subjektů. Budeme se tomu velice bránit a snažit se existovat bez těchto vymožeností. Myslím, že to si zaslouží obdiv a současně i označení za pravý projev vlastenectví!

reprint knihy "Chmelařství", foto autor

 

Článek v PDF ke stažení ZDE

Kontakt

Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.

zschrastany@seznam.cz

Chrášťany 172
p.Kněževes
27001

606 850 755 -ředitel
721 080 613 -hlavní agronom
602 400 701 -chmelař,agronom
732 620 444 -pozemky
(evidence,nájem,pacht,koupě pozemků)
728 399 733 -hlavní mechanizátor,chmelař
313 582 308 - účtárna
313 582 931

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode