SaazShine - vhodná odrůda chmele do suchých podmínek - Československá pivovarsko-sladařská ročenka 2024, Vladimír Nesvadba

08.03.2024 11:37

SaazShine - vhodná odrůda chmele do suchých podmínek

Československá pivovarsko-sladařská ročenka 2024

Vladimír Nesvadba, Chmelařský institut Žatec

 

Šlechtění chmele v České republice je nejvíce zaměřeno na aromatické chmele. 

Ve světě je český chmel nejvíce znám jemnou aromatickou odrůdou Saaz.

Šlechtění aromatických chmelů má tradici minimálně 160 let a vždy se preferují aromatické znaky - vůně chmelových hlávek, vyrovnaný poměr alfa/beta kyselin a především příznivý vliv na kvalitu piva. Základem šlechtění aromatických chmelů je Saaz. V posledních letech se též využívají zahraniční odrůdy nebo dokonce plané chmele. V roce 1995 se zahájil nový program tvorby aromatických odrůd chmele, které budou mít v původu Saaz. Výsledkem je registrace tří nových odrůd SaazBrilliant, SaazComfort a SaazShine, které vykazují řadu shodných znaků jako Žatecký poloraný červeňák. V současné době se všechny nové odrůdy pěstují  v poloprovozních podmínkách a též jsou prováděny pivovarské testy a ověřovací várky v provozních pivovarech. Provozní výsledky poukazují na to, že odrůda SaazShine je vhodná do suchých oblastí.

Odrůda SaazShine byla registrována v roce 2019 jako jemná aromatická odrůda chmele pro České pivo.

Byla získána výběrem z potomstva po matečné odrůdě Sládek a samčí rostlině po Žateckém poloraném červeňáku.

Rostlina má středně mohutný vzrůst pravidelného válcovitého tvaru. Barva révy je červenozelená, síla 13-18 mm.

Plodonosné pazochy jsou středně dlouhé. Velmi husté nasazení chmelových hlávek, ktré jsou od 0,5 m od země.

Výnos chmele je 2,0 až 2,6 t/ha.

Aroma chmelových hlávek je charakteristické jemnou chmelovou vůní, v pozadí ovoce a citrus. Střední intenzita vůně.

SaazShine se velmi dobře uplatňuje v ležáckých pivech a též ve stylu IPL.

V současné době ho používají craft pivovary, např. Pioneer Žatec, Cobolis Praha, Máša Řevničov, Zámecký pivovar Chýše, Rodinný pivovar Zichovec, Pivovar Krušnohor, Pivovar Rampušák, Topolský pivovar. Od roku 2020 je odrůda SaazShine testována i ve velkých pivovarech, napří. Holba, Hanušovice, Primátor Náchod, Zubr Přerov. Výsledky ukazují, že odrůda SaazShine se stává stabilní odrůdou v řadě pivovarů.

V roce 2017 byl založen srovnávací pokus ve dvou lokalitách. Ve Stekníku, v blízkosti řeky Ohře, kde je používána závlaha. Druhá lokalita jsou Chrášťany na Rakovnicku, což je suchá oblast bez závlahy. V letech 2018 až 2022 byl hodnocen výnos chmele. Ve Stekníku je průměrný výnos chmele 2,49 t/ha a v Chrášťanech je 2,45 t/ha. Ale v Chrášťanech v průběhu 5 let pěstování vykazuje odrůda SaazShine nižší variabilitu a to 18,11 %. Naopak ve Stekníku je vyšší variabilita 35,88 %. Pravděpodobně se jedná o plastickou odrůdu, která v nezavlažovaných podmínkách nemá výnosové výkyvy.

V Chrášťanech byl průměrný obsah alfa kyselin 4,71 % a rozmezí bylo od 3,33 % do 5,36 % (Tabulka 1). Ve Stekníku byl průměrný obsah alfa kyselin 3,23 % a rozmezí bylo od 2,58 % do 4,17 % (Tabulka 2). Výsledky poukazují, že v Chrášťanech je průkazně vyšší obsah alfa kyselin než ve Stekníku. Dále je patrné, že jak obsahy beta kyselin, xanthohumolu a poměr alfa/beta, tak i podíly kohumulovu a kolupulonu jsou téměř na stejné úrovni (nejsou statisticky průkazně rozdílné). Variabilita obsahu a složení chmelových pryskyřic je na stejné úrovni vyjma obsahu xanthohumolu (Stekník má dvojnásobnou variabilitu). Velmi zajímavé je, že SaazShine má v suché lokalitě vyšší obsah alfa kyselin a současně si zachovává obsah a složení ostatních složek chmelových pryskyřic.

Dosažené výsledky poukazují na vhodnost odrůdy SaazShine o suchých lokalit, kde vykazuje vyšší obsah alfa kyselin a současně má téměř stejný výnos i obsah a složení pivovarsky cenných látek. V současné době je odrůda SaazShine pěstována v Chrášťanech na ploše 1 ha a v roce 2023 se bude v této oblasti plocha rozšiřovat o 3 ha. Řada dalších pěstitelů (Nesuchyně, Běsno, Staňkovice) testuje tuto odrůdu a v roce 2023 budou poloprovozní plochy rozšířeny do dalších lokalit. Řada minipivovarů i pivovarů testuje SaazShhine a některé ji už stabilně zařadily do svých piv. Odrůda je charakteristická příjemnou hořkostí v pivu, která jemně doznívá a déle doznívá.

Výsledky byly použity v rámci projektu NAZV QK21010136 "Aplikace nových odrůd a genotypů chmele odolných k suchu do pěstitelské a pivovarské praxe."

 

Tabulka 1: Obsah a složení chmelových pryskyřic v lokalitě Chrášťany

Tabulka 2: Obsah a složení chmelových pryskyřic v lokalitě Stekník

Kontakt

Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.

zschrastany@seznam.cz

Chrášťany 172
p.Kněževes
27001

606 850 755 -ředitel
721 080 613 -hlavní agronom
602 400 701 -chmelař,agronom
732 620 444 -pozemky
(evidence,nájem,pacht,koupě pozemků)
728 399 733 -hlavní mechanizátor,chmelař
313 582 308 - účtárna
313 582 931

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode