Přiorávač chmele smykový – PCHS

10.03.2014 09:15

Přiorávač chmele smykový – PCHS

 
 
Ing. Miloslav Klas, CSc., Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.
 

Při přiorávce chmele se často vyskytuje problém, že se v jedné chmelnici setkáváme s různě velkými rostlinami chmele a různým typem i druhem půdy, který má rozdílné fyzikální vlastnosti (hlavně sypkost).

Stává se tak, že některé rostliny jsou přiorány málo (ornice je těžší a výška brázdy je pak menší) chmel není dostatečně zakryt zeminou a musí se provádět opravné práce. V jiných případech je zase chmel přiorán nadbytečně (lehčí ornice, výška brázdy je velká). Stává se též, že chmelová rostlina je zcela zakryta a někdy i odumírá, což je zvláště aktuální 1-2 roky po založení chmelnice.

Výše uvedený problém odstraňuje přiorávač chmele smykový PCHS s variabilní pracovní šířkou.

Pracovní šířka přiorávače je nastavitelná, čímž se upravuje výška a rozsah přiorané zeminy k chmelové  rostlině.

Naše společnost vyrábí a dodává přiorávač chmele smykový PCHS ve dvou variantách.

Základní varianta (PCHS 1) je bez ovládání z kabiny stroje, šířka pracovního záběru je stavitelná pouze ručně, je tedy bez hydraulických ovládacích válců.

Ve variantě s hydraulickou obsluhou (PCHS 2) je přiorávač vybaven dvěmi elektro - hydraulickými rozvaděči, kteří přenáší impuls z řídící jednotky ovládané z kabiny traktoru přímo na hydraulické písty, které plynule ovládají stavitelná zadní křídla. Toto ovládání se děje plynule a je možné bez vylézání obsluhy z kabiny a též i za jízdy traktoru.

Provedení stroje (PCHS -1) základní varianta Provedení stroje (PCHS-2) hydraulická obsluha
ruční ovládání přímo nastavované na přiorávači ovládání z kabiny traktoru
ručně stavitelná šířka pracovního záběru plynule elektrohydraulicky stavitelná zadní křídla
bez hydraulických ovládacích válců stroj je vybaven 2 elektrohydraulickými rozvaděči
Obě varianty mají nezávislé ovládání pracovního záběru každého křídla!

Technická data:

Tažný prostředek: 70-90 KS, vhodný traktor s pohonem všech kol

Hmotnost stroje: 520 kg (se závažím), Pozn: lze modifikovat hmotnost závaží

Pracovní břit na styku se zeminou: výměnný, šroubové spojení

Pracovní záběr: 1980- 2350 mm

Zkušenosti s přiorávačem chmele PCHS v praxi

V roce 2013 koncem měsíce května a počátkem měsíce června byla styčná oblast  Středočeského kraje, Západočeského a Severečeského kraje - jindy nazývána jako srážkový stín ČR, postižena intenzivními přívalovými dešti, kdy spadlo v průběhu 1 - 4 dnů do 200 mm srážek. Nebylo možné nijak vstoupit do chmelnic a provádět přiorávku. Byli jsme překvapeni kvalitou práce PCHS a možností vůbec přiorávku  uskutečnit. Po použití této technologie by měla vždy být provedena kultivace a kypření, tyto práce eliminují vzniklé případné utužení.

Na konci článku je uvedeno foto po přiorávce chmele, která byla provedena dne 7.6.2013 (v k.ú.Olešná na půdách spíše středních), tedy asi týden po přívalových deštích. Smykové přiorávače chmele jsou v naší chmelové oblasti (Kněževes - Chrášťany - Kolešovice) používány již  asi  nejméně 40 i více let v různých (tu více, či méně dokonalých) variantách, ale domníváme se, že se nám podařilo vyrobit velice zdařilou modifikaci s měnitelným pracovním záběrem a to za jízdy traktoru, aniž by obsluha musela opustit kabinu traktoru.

Nemáme za sebou tedy zkušenost jenom jednoho roku, ale poznatky jsme sbírali spolu s našimi  předchůdci (někteří již nejsou mezi námi) po celou dobu pěstování chmele a používání smykových přiorávačů, tedy nejméně výše uvedených 40 let. Technologie smykového přiorávače chmele se nejen  v klimaticky extrémním roce 2013 osvědčila

Prodej stroje, dodací lhůty

Protože se domníváme, že se jedná o velice povedený stroj, který v rámci ČR (možná ani okolních zemí EU) zatím nikdo nevyrábí a ani nedodává, rozhodli jsme se nabídnout jej touto cestou široké chmelařské veřejnosti. Od objednávky jsme stroj schopni dodat do 1 - 3 měsíců. Obchod lze provést napřímo za obvyklých podmínek (splatnost při odběru stroje) nebo přes obchodníka se chmelem protidodávkou chmele nebo jako tzv. trojdohodu (postoupení pohledávky atp.) s odkladem platby.

Koncepce  vývoje a výroby stroje - do budoucnosti zvažujeme:

1) osazení optických čidel (případně kamer) do osy sklopných křídel smykového přiorávače  a v kooperaci se samoregulačním nastavováním pracovního záběru, ale tato varinata nám vychází jako poměrně nákladná a člověk (obsluha) zatím jako nenahraditelný. To je zatím  dílčí koncepce, ale na přání odběratele jsme schopni i u této varinaty zvládnout vývoj a výrobu.

2) nahrazení závaží působením síly, která hmotnost závaží zcela nahradí a přitom nahradí jinou operaci, která musí být prováděna při dalším pojezdu ve chmelnici, jedná se o

   - kypření meziřadí (stejně se musí provádět v další operaci)

   - hnojení kapalným nebo pevným hnojením

   - kombinace obou výše uvedených

Tato koncepce, případně objednávka této modifikace bude vítána, rádi se technického řešení na přání pěstitelů chmele ujmeme a následně stroj i zhotovíme.

Zkušenosti z roku 2014

Přinášíme nové videoukázky(youtube) práce smykového přirávače,které je možné shlédnout zde:

youtu.be/Po-ziId3TEk

V roce 2014 se stroj osvědčil a byl zakoupen také dalšími chmelařskými podniky. Přiorávka byla prováděna od ranějšího termínu (23. 5.), kdy byl ještě velmi malý vzrůst (výška chmele) a i v pozdnějším termínu (2. 6.) - v optimální výšce. Pro ilustraci uvádíme odkaz na fotogaleri goodle+ (picasa):

dne 23. 5. - odkaz: plus.google.com/photos/103367659996342799850/albums/6112264659970110417?authkey=CJmqlZ3x9KLOvgE

dne 2. 6. - odkaz: plus.google.com/photos/103367659996342799850/albums/6112262298734413505?authkey=CIuqxZuj4ouGKw

 

 

Prospekt - Přiorávač chmele smykový - PCHS ke stažení ve formátu PDF:  Přiorávač chmele smykový - PCHS - made in ZS Chráštany s.r.o., CZ.pdf (3,6 MB)

 

Vyrábí a dodává Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.

Objednávky a dotazy tel: 606 850 755 Ing.Miloslav Klas, CSc.

Kontakt

Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.

zschrastany@seznam.cz

Chrášťany 172
p.Kněževes
27001

606 850 755 -ředitel
721 080 613 -hlavní agronom
602 400 701 -chmelař,agronom
732 620 444 -pozemky
(evidence,nájem,pacht,koupě pozemků)
728 399 733 -hlavní mechanizátor,chmelař
313 582 308 - účtárna
313 582 931

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode