Práce skoro vleže

03.08.2021 07:50

Práce skoro vleže

 

Ing. Michal Vokřál, CSc.

Československá Pivovarsko-sladařská ročenka 2021

 


Zavádění chmele na vozítku

 

Sen mnohých z nás se stává reálným. Žádný home office, nebo dokonce pobývání u počítače v open space.

Právě naopak, práce na čerstvém vzduchu a k tomu ještě za jízdy a hlavně téměř vleže! Pro někoho práce snů, pro jiného nutnost a realita. Zavádění mladých rév chmele na vodič kvůli jeho možnosti jejich šplhání vzhůru je prakticky jedinou šancí, jak rostlinám chmele umožnit další růst. Vegetace nečeká a příroda často mění podmínky.

Chmel je stejně jako v našich zahrádkách pěstovaná okrasná dřevina vistárie (Wisteria sinesis) popínavá rostlina. Stejně rychle rostoucí, stejně potřebující oporu k růstu. Rozdíl je v tom, že vistárii pěstujeme pro okrasu květem, chmel naopak pro produkci hlávek k dalšímu použití, nejčastěji v pivovarnictví. Obě rostliny potřebují oporu a lidskou ruku k navedení na ní. Vistárie cokoli, chmel vodič - drátek. Taková pomoc musí chmelu nabídnout během dvou týdnů, jinak je pozdě. Technický termín - zavádění - přesně vystihuje to, co je nezbytné. Jenom zdánlivě se jedná o jednoduchou operaci, kterou nemůže a ani neumí žádný robot. Ruční pomoc nelze nahradit.

 

Fitness v přírodě

Podle vlastních měření rodinné firmy Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o. nejhorší částí pracovní operace zavádění je při 250 - 350 zavedených rostlinách chmele za pracovní směnu nutnost shybu, následné pozvednutí, podřep a navazující narovnání i pokleknutí, k minimálně 500 - 700 drátkům. Při 350 zavedených rostlinách odrůdy Žatecký poloraný červeňák ( norma: 30 - 33 rostlin/hod) a jejich vzdálenosti 1,14 m pracovník ujde minimálně trasu 4 kilometrů, udělá přitom minimálně 700 podřepů a opětovných pozvednutí. Kromě toho ujde přibližně stejnou trasu okolo zaváděných rostlin. Z každé rostliny se zavádí pět rév. Na jeden drát tři a na druhý dvě révy. Nejdříve se zavádí největší réva, následuje střední a menší. Rozdíl mezi jejich vzrostnými vrcholy (hlavičkami) by měl být do 15 cm. Pro případ pozdější korekce se nechávají k dispozici ještě dvě náhradní révy. Naučit správný postup zavádění nováčkovi trvá 1-2 dny. Zavádění chmele je jen zdánlivě nenáročná, ale velice únavná pracovní operace. Možná je srovnatelná se cvičením ve fitness, ale bohužel jen s jednostranným zaměřením na záda. Nelze se potom divit, že každého „zaváděče" záda bolí a při práci volí nejrůznější pozice, aby jim ulevil. A co víc. V průběhu dne a se zvyšováním denní teploty dochází k progresivnímu poklesu pracovní výkonnosti, čemuž se ani nelze divit.


Miloslav Klas ml.

 

Co výrobce netušil

To vše se honilo v hlavě a bral také v úvahu člen rodinné firmy Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o. Miloslav Klas ml. při přemýšlení o tom, jak práci nejen usnadnit, ale také zrychlit. Jako příslušník mladé, progresivní generace miluje internet. Podle jeho slov tam prý najde vše, co potřebuje. To se také stalo. Hledání vhodné mechanizace začal u podobných pěstebních segmentů - zeleniny, ovoce, révy vinné. „Babosedy", pracovní plošiny pro více osob se však svými rozměry do chmelnice nehodily. Teprve zacílení na pěstování révy vinné bylo při hledání řešení úspěšné. Bylo nalezeno autonomní samohybné vozítko používané při různých pracích ve vinohradě. I tam se původně jednalo o náročnou ruční práci s množstvím ohýbání, narovnávání a chůzi ve vinohradu, s následnou bolestí zad. Jedná se o akumulátorové vozítko, kde pracovník sedí cca 13 cm nad terénem. Řízení a pojezd vozítka je ovládán pedály, dolními končetinami - kolenem, chodidlem nebo i rukou pracovníka. I menší osoby zvládají zavádění obou drátků z jedné strany řádku, to znamená pouze jeden průjezd. O možnosti nasazení ergonomického aku vozítka Humeau Miniscoot Plus ve chmelařství neměl ponětí ani jeho výrobce francouzská firma Humeau, ani jeho tuzemský prodejce Garden Studio s.r.o. Snad i proto se celý rodinný tým pod vedením Ing. Miloslava Klase, CSc. již v květnu 2018 pustil do výzkumného projektu s cílem ověření a zhodnocení vhodnosti vozítka pro účel zavádění chmele. Cílem práce při zavádění chmele bylo hlavně najít způsob jak:

·      snížit spotřebu lidské práce (hod/ha)

·      snížit počet nutných pracovníků

·      usnadnit pracovní operaci bez poklesu výkonu v průběhu pracovního dne (počet zavedených rostlin chmele ks/hod)

·      definovat hodinový, směnový a sezónní výkon

·      evidovat návratnost investice

Z výše uvedených cílů je zřejmé, že se jednalo o velmi seriózní výzkumnou práci dle předem stanovené metodiky, kterou se podařilo v roce 2018 dodržet a s jejími výsledky formou přednášek, videí i článků v odborném tisku seznámit chmelařskou veřejnost. Ostatně v roce 2019 již dvě vozítka pracovala ve chmelnici Svinná této společnosti v plném provozu ke spokojenosti obsluhy, autora nápadu i vedení. Veškeré podrobnosti jsou zveřejněny na www. zsch.cz/news/castecne-mechanizovane-zavadeni-chmele. Ve zhodnocení technologie částečně mechanizovaného zavádění chmele jsou seriózně uvedeny všechny jeho výhody i nevýhody. Co zde však nenajdete, je spokojenost obsluhy, zájem dalších pracovníku o práci na vozíku, včetně žen. Oceňuji i jeho absolutně nehlučný provoz, který současně umožňuje se dalším pracovníkům ve chmelnici bavit hlasitě mezi sebou. I na větší vzdálenost mezi nimi je jejich vzájemná mluva důležitá.


Tradiční způsob zavádění chmele


Vozítko v yhovuje i ženám

Inovace a spolehnutí na vlastní síly

Částečná mechanizace zavádění chmele spočívá v pohybu pracovníka při zavádění na elektricky poháněném pracovním vozíku. V Zemědělské společnosti Chrášťany s.r.o. bylo zjištěno navýšení výkonu při zavádění o 115 % a snížení spotřeby lidské práce na zavádění o 54 % oproti běžně využívanému způsobu. Tento výsledek nepřímo naznačuje i to, že dalším nosným směrem dalšího rozvoje podniků v ČR nemůže být tzv. ukrajinizace, či bulgarizace, tedy nahrazování dosud českých pracovních míst lacinějšími pracovníky z méně rozvinutých zahraničních destinací, ale pouze cesta inovací. Výše uvedené vozítko a práce s ním je toho příkladem. 

Ing. Michal Vokřál, CSc.

 

Kontakt

Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.

zschrastany@seznam.cz

Chrášťany 172
p.Kněževes
27001

606 850 755 -ředitel
721 080 613 -hlavní agronom
602 400 701 -chmelař,agronom
732 620 444 -pozemky
(evidence,nájem,pacht,koupě pozemků)
728 399 733 -hlavní mechanizátor,chmelař
313 582 308 - účtárna
313 582 931

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode