Novinky ve chmelařské mechanizaci - Zemědělec 16/2024

22.04.2024 16:38

Novinky ve chmelařské mechanizaci

 

 Zemědělec 16/2024

Autor článku: Ing.Josef Ježek - je vědeckým sekretářem a vedoucím oddělení agrotechniky chmele ve Chmelařském institutu, s. r. o., v Žatci; současně je školitelem odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Článek ke stažení zde

 

Chmelařský institut, s. r. o., (CHI) uspořádal začátkem roku v Žatci dva semináře zaměřené na agrotechniku a mechanizaci. Program sestával z příspěvků k sadbě a diagnostice výživy, přinesl aktuální poznatky z dálkového průzkumu chmelnic či měření listové plochy, dotkl se i metodik kontrol ÚKZÚZ a SZIF. Trh s mechanizací obohatí půdní vrták, čelní kypřič, vůz na svoz rév či zařízení monitorující rychlost pohybu pásů na sušárně.

S příspěvkem ke chmelové sadbě a vyhodnocení sledovaných stanovišť vystoupil Miroslav Brynda z CHI, některé pasáže již zazněly na chmelařském kongresu v Praze (24. 1. 2024). Výsadba nových porostů chmele kořenáči z produkce CHI přispěla za rok 2023 k obnově porostů na 112 ha, tradičně byl největší zájem o Žatecký poloraný červeňák (37 ha) a odrůdu Sládek (52 ha). CHI svým šlechtitelským programem reaguje na klimatickou změnu. Průměrné výnosy nových odrůd řady Saaz dosahují pro Saaz Brilliant 1,81 t/ha, Saaz Comfort 2,07 t/ha a Saaz Shine 2,74 t/ha.


Plýtvání dusíkem

S příspěvkem o hodnocení stavu zásobenosti chmelových půd živinami a výsledky listových analýz za rok 2023 vystoupil Jiří Malý (Laboratoř Postoloprty, s. r. o.). Zaměřil se na makro- i mikroprvky, které okomentoval. U dusíku (Nmin) v půdě byl na některých stanovištích na jaře 2023 zaskočen jeho velkou zásobou, což z pohledu nákladů nedává smysl – porosty přehnojovat a nevyužívat jejich zásoby. Základní odběr se odebírá před první aplikací dusíkatých hnojiv, kontrolní odběr před první přiorávkou. U listových analýz se nedostatek živin ukáže dříve, než se projeví vizuálně na rostlině.


Dálkový průzkum chmelnic

Ing. Jana Seidlová, doktorandka z České zemědělské univerzity v Praze (ČZU), se pokusila posluchačům přiblížit možnosti dálkového průzkumu jako nástroje pro monitorování chmelnic. Zmínila definici podle OSN z roku 1986 uvádějící, že dálkový průzkum Země znamená snímání zemského povrchu z vesmíru s využitím vlastností emitovaných, odražených a ohnutých elektromagnetických vln za účelem zlepšování správy přírodních zdrojů, využití krajiny a ochrany životního prostředí. Při nalétávání dronem, resp. bezpilotním strojem, křídlem eBeeX se zajímá o záznam termálních snímků pro monitorování stresu rostlin a vlastnosti půdy, detekci mezerovitosti a variabilitu porostů. Pokusy realizovala na Stekníku u Žatce na porostech chmele pěstovaného v ekologickém zemědělství (Žatecký poloraný červeňák, Premiant) a na konvenční chmelnici (Agnus, Premiant, Sládek).


Meziplodiny zabrání erozi

Doc. Ing. Jan Vopravil, Ph.D., z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i., považuje ve chmelnicích za velmi problematické utužení půdy a vodní erozi, je-li pozemek ve svahu. Jako optimální řešení se ukazuje využití meziplodin v meziřadí a používání statkových hnojiv. Protierozní účinnost byla ověřována tzv. polním simulátorem deště. Uvedl, že meziplodiny jsou zdrojem organické hmoty, zdrojem živin pro rostliny a mikroorganismy v půdě, podporují biologickou aktivitu některých druhů živočichů, prokořeňují půdu, čímž podporují infiltraci vody do půdy a snižují zhutnění a dále celkově udávají estetický ráz krajiny s podporou její ekologické stability. V pokusech v projektu NAZV QK1910170 se ověřovaly výsevy hořčice bílé, vikve s ovsem, svazenky vratičolisté, žita trsnatého a luskovino-obilní směsi.

Metodika měření listové plochy chmele

Originální práci věnovanou listové ploše chmele představil Ing. Karel Krofta, Ph.D., z CHI. Listová plocha obecně patří mezi základní morfologické parametry, jsou na ni navázány důležité procesy (fotosyntéza, transpirace). Měřit se dá pracnými destruktivními metodami (gravimetrická metoda, infrasnímek) nebo nedestruktivními (drony, optické metody). Metodiku měření listové plochy a její výsledky shrnul Ing. Krofta prostřednictvím indexu listové plochy LAI (Leaf area index), kterou pro chmel spočítal na hodnotu 2 až 4. Listová plocha na jednom chmelovodiči představuje 3–7 m2, celková listová plocha na rostlině pak 6–14 m2.

Pásové sušárny chmele

Doc. Ing. Adolf Rybka, CSc., z katedry zemědělských strojů Technické fakulty ČZU představil funkční vzorek zařízení pro měření rychlosti pásů v pásové sušárně chmele. Monitoring rychlosti najde využití pro seřízení rychlosti pásů a pro informaci o prokluzu, popř. poruchách sušicích pásů. Zařízení bylo vyvinuto ve spolupráci s firmou SKV, s. r. o., Dvůr Králové nad Labem, která jej nabízí na klíč včetně montáže. V roce 2021 se úspěšně testovalo ve firmách Lupofyt,s. r. o., (Chrášťany u Rakovníka) a Agrospol Velká Bystřice, s. r. o.

Půdní vrták a čelní kypřič

Na trhu s chmelařskou mechanizací se začíná etablovat firma ChmelStroj, s. r. o., z Chrášťan u Rakovníka, která vznikla na podzim roku 2022. Její první sortiment představil Ing. Štěpán Klas. Pro chmelaře firma nabízí soupravu pro vrtání jamek na sadbu chmele, která sestává ze zemního hydraulického vrtáku (Spiral 9900) a neseného hydraulického agregátu (Hydrag 150), vývoj trval šest let.
Nárůst cen pohonných hmot nutí nejen chmelaře zamýšlet se nad slučováním pracovních operací. Vlastní konstrukce čelního kultivátoru do chmelnic (Fortis) najde uplatnění pro kultivaci meziřadí chmelnice před přiorávkou šípovým pluhem nebo na jaře pro urovnání povrchu meziřadí po orbě v agregaci se zadním kultivátorem. Pracovní orgány je možné vybírat ve více variantách.
V mnoha chmelařských závodech se ke svozu rév stále využívají staré „roudnické“ vozy, jejichž bočnice lze v případě poškození nahradit novými. Firma ChmelStroj tyto bočnice nabízí k výrobě a montáži podle posledních typů těchto vozů (trubkové, dvoupístové, síla výplňových plechů 2 mm). Užitečnou službou bude také instalace až sedmi hydraulických okruhů pro chmelařské traktory John Deere.
Kontroly ÚKZÚZ a SZIF

Program také vyplňovaly přednášky k výměře chmelnic ve vztahu ke kontrolám evidence a používání přípravků na ochranu chmele prováděných ze strany ÚKZÚZ a dále ke kontrolám k čerpání dotací ze strany SZIF. Tento blok programu reagoval na požadavek pěstitele chmele k zodpovězení některých sporných otázek při kontrole čerpání dotací na chmel. Metodických výkladů se zhostili Dr. Ing. Zdeněk Chromý (ÚKZÚZ, vedoucí Oddělení chmele a certifikace produktů, Žatec), Ing. Jaroslava Engelová (ÚKZÚZ, inspektor specialista z Oddělení kontroly zemědělských vstupů Chrastava, pracoviště Teplice) a Daniela Hrůzová, MSc. (SZIF, vedoucí Oddělení metodiky LPIS, Praha).

Svoz chmelových rév

Ing. Petr Blažek z firmy Agrotip z Roudnice nad Labem prezentoval nový vůz ke svozu chmelových rév (AHP 2100). Jeho konstrukce vychází ze starých vozů STS Roudnice nad Labem (MV1-073) doplněná o vlastní inovace, např. zvýšení šířky ložní plochy o 30 cm na 200 cm, náprava je hydraulicky řiditelná s mechanickou aretací pro provoz po pozemních komunikacích, otáčky hydromotoru pro pohon posuvných řetězů jsou redukovány řetězovou převodovkou. Prototyp se testoval na Školním statku Vědomice při VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem.


Likvidace porostu ekologicky

Ekologický přístup při likvidaci porostu chmele lze zajistit šnekovým vyorávačem chmele se sítem, který ve službách nabízí firma Z+M agro, s. r. o., Chomutov. Chmelař Jan Živníček na chmelnici v Mradicích ocenil efektivitu stroje, z environmentálního hlediska lze upozadit používání herbicidů.


Elektroherbicid ve chmelnicích

Staňkovická firma AGRIMA Žatec, s. r. o., ve spolupráci s New Holland Agriculture a HOPEX Louny, s. r. o., iniciovala provozní ověřování elektroherbicidu ZASSO XPS na chmelnici firmy JVR, spol. s r. o., v Tršicích u Olomouce. Ing. Ivo Klapal (CHI) uvedl, že stroj je schopný za pomoci vysokého napětí až 8000 V likvidovat plevele či zelené rostliny bez přímého vlivu na kulturní plodinu. Rovněž okomentoval první výsledky po projetí stroje v průběhu 11 dní (6. 10.2023) na staré chmelnici a na výsazu. Ve sledování se bude pokračovat na jaře 2024 s cílem zjistit vliv zásahu na růst a vývoj chmele.


Semináře vznikly v rámci řešení DKRVO II s finanční podporou Ministerstva zemědělství.

Kontakt

Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.

zschrastany@seznam.cz

Chrášťany 172
p.Kněževes
27001

606 850 755 -ředitel
721 080 613 -hlavní agronom
602 400 701 -chmelař,agronom
732 620 444 -pozemky
(evidence,nájem,pacht,koupě pozemků)
728 399 733 -hlavní mechanizátor,chmelař
313 582 308 - účtárna
313 582 931

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode