Nová zemědělská politika po roce 2013 není strategií pro růst, ale strategií pro cílené omezení zemědělské produkce v ČR

07.02.2013 07:26

Nová zemědělská politika po roce 2013 není strategií pro růst, ale strategií pro cílené omezení zemědělské produkce v ČR

Dostali jsme, jako členové Agrární komory ČR k oponentuře, koncepci Ministerstva zemědělství ČR pro zemědělství a potravinářství po roce 2013. Dle naší analýzy se v něm sice hovoří o zájmu na prosperitě zemědělství, ve skutečnosti dochází k útlumu zemědělské výroby prostřednictvím nesmyslného tzv. "ozelenění", což znamená snížení plochy orné půdy (pšenice, ječmen, řepka - snížení ploch o 300 000 ha) o 10 % v každém zemědělském podniku (ČR - 300 000 ha orné půdy) na úkor trvalých travních porostů (TTP - v ČR + 300 000 ha) a bude podporován zejméma chov skotu (jsme soběstační ve výrobě mléka a hovězího masa na 120 - 130 % skutečné potřeby).

Místo plánovaného "ozelenění" nastane v podstatě to, že se sníží tržby zemědělství ČR o 9 mld. Kč a současně se také plánuje snížení dotací minimálně o tu samou částku tomu, kdo pěstuje plodiny na orné půdě. Sečteno a podtrženo, ČR opět podlehla ekonomickému diktátu a omezila rozměr svého zemědělství na úkor starých států EU.

Kontakt

Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.

zschrastany@seznam.cz

Chrášťany 172
p.Kněževes
27001

606 850 755 -ředitel
721 080 613 -hlavní agronom
602 400 701 -chmelař,agronom
732 620 444 -pozemky
(evidence,nájem,pacht,koupě pozemků)
728 399 733 -hlavní mechanizátor,chmelař
313 582 308 - účtárna
313 582 931

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode