ZMĚNA KLIMATU A JEHO VLIV NA VÝNOS A KVALITU CHMELE V ČESKÉ REPUBLICE

09.05.2015 14:39

ZMĚNA KLIMATU A JEHO VLIV NA VÝNOS A KVALITU CHMELE V ČESKÉ REPUBLICE

 
Ing. Miloslav Klas, CSc., Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.
 

Podle některých výzkumů, které byly zaměřeny na interakci výnosů chmele, obsahu alfa hořkých látek a vývoje klimatu za období 1891-1996( Možný, Trnka et. al., 2007) autoři zjišťují nárůst teplot, stagnaci srážek, nárůst výnosů chmele a pokles obsahu alfa-hořkých látek u chmelu. Na základě matematicko-klimatického modelu predikují:

 

2011-2025 - pokles výnosů chmele o 6,5 %, pokles obsahu alfa-hoř. látek o 9 %

2026-2050 - pokles výnosů chmele o 7,7 %, pokles obsahu alfa hoř. látek o 17 %

2051-2100 - pokles výnosů chmele o 8,7 %, pokles obsahu alfa hoř.látek o 25 %

 

V dalším sledovaném období 1954 - 2010 (Možný, Trnka et al.,2011) autoři výzkumu opět dokládají trend zvyšování výnosů chmele, teplot, stagnaci srážek a poklesu alfa hořkých látek. Na základě modelu CORAC a vstupních údajů slunečního svitu, teploty, srážek, vlhkosti vzduchu tento model verifikují.

 

Obr. č.1 - Kolísání průměrných výnosů Žateckého poloraného červeňáku v české chmelařské oblasti vyjádřené odchylkami od průměru období 1961-1990 v letech 1954-2010

Obr. č. 2 - Kolísání průměrného obsahu α - hořkých kyselin v Žateckém poloraném červeňáku v české chmelařské oblasti vyjádřené odchylkami od průměru období 1961-1990 v letech 1954-2010

Náš názor je, že skutečně mohou být vazby mezi výnosem, obsahem alfy a klimatickými podmínkami. Velmi odvážná je však predikce výnosů a obsahu alfa hořkých látek do let budoucích a to až do horizontu let 2025-2050-2100. Zde může nabrat vývoj klimatu i jiný směr, než by mohl být dán  tzv. hypotézou globálního oteplování   (hlavní podíl imisí CO2). Některé věděcké zdroje uvádí, že současné oteplování může mít jinou příčinnou souvislost než jen CO2.

Velkým kladem prací výše uvedených autorů je získání relativně dlouhých časových řad výnosů chmele, obsahů alfa-hořkých látek a klimatických dat za někdy i více než stoleté období a schopnost práce s těmito daty. Dalším kladem je konstrukce matematicko-klimatického modelu (CORAC), o kterém však v dostupných zdrojích současné doby schází více informací a jak výzkumná, tak i prakticky zaměřená část chmelařské obce (nejen) ČR by další informace rozhodně uvítala.

 

Zdroje-resources:
 
A - The impact of climate change on the growing of Saaz hops in the Czech Republic - Možný M.(1), Trnka M.(2), Žalud Z.(2), Bartošová L.(2) - (1 - Český hydrometeorologický ústav, Observatoř Doksany, 41182 Doksany, 2 - Mendelova univerzita v Brně, Ústav agrosystémů a bioklimatologie, Zemědělská 1, 61300 Brno) - 2011-zdroj- source: "Rostliny v podmínkách měnícího se klimatu". Lednice 20.-21.10. 2011, Úroda, vědecká příloha, 2011, s. 382 – 387, ISSN 0139-6013 dostupné: www.cbks.cz/Rostliny2011/prispevky/MoznyTrnkaZaludBartosova.pdf

 

B - Dopady potenciální změny klimatu na produkci žateckého chmele v Čechách - M. MOŽNÝ (1), D. BAREŠ (1), M.TRNKA (2), Z. ŽALUD (2) and M. DUBROVSKÝ (3) (1- Český hydrometeorologický ústav, Observatoř Doksany, Česká republika (e-mail: martin.mozny@chmi.cz), 2 - Ústav agrosystémů a bioklimatologie, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Česká republika (e-mail: mirek_trnka@yahoo.com), 3 - Ústav fyziky atmosféry, Česká akademie věd, Česká republika (e-mail: dub@ufa.cas.cz)-2007zdroj-source  BIOCLIMATOLOGY AND NATURAL HAZARDS” International Scientific Conference, Poľana nad Detvou, Slovakia, September 17 - 20, 2007, ISBN 978-80-228-17-60-8 dostupné: cbks.cz/SbornikPolana07/pdf/Mozny_et_al.pdf

C - The impact of climate change on the yield and quality of Saaz hops in the Czech Republic Martin Možný a,*, Radim Tolasz a, Jiri Nekovar a, Tim Sparks b, Mirek Trnka c, Zdenek Zalud ca-Czech Hydrometeorological Institute, Na Sabatce 17, 14306 Praha 4 – Komorany, Czech Republicb-Centre for Ecology & Hydrology, Monks Wood, Abbots Ripton, Huntingdon, Cambridgeshire PE28 2LS, UKc-Institute of Agrosystems and Bioclimatology, Mendel University of Agriculture and Forestry Brno, Zemedelska 1, 61300 Brno, Czech Republic -2009-zdroj-sourceAgricultural and Forest Meteorology 149 (2009) 913–919  dostupné : www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168192309000392

 

dne 8.5.2014

Kontakt

Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.

zschrastany@seznam.cz

Chrášťany 172
p.Kněževes
27001

606 850 755 -ředitel
721 080 613 -hlavní agronom
602 400 701 -chmelař,agronom
732 620 444 -pozemky
(evidence,nájem,pacht,koupě pozemků)
728 399 733 -hlavní mechanizátor,chmelař
313 582 308 - účtárna
313 582 931

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode