Jamkovač chmelový

17.04.2019 09:51

 Zařízení na hloubení hlubokých jamek - jamkovač chmelový

Obr. 1 - Jamkovač technické provedení je registrováno a chráněno proti neoprávněnému užití na teritoriu ČR a EU.

          

Strojní zařízení vyžaduje tažnou sílu minimálně 90 HP (1HP = 1 kůň = 0,746 kW), obsluhu tvoří dva lidé. Při směně v délce 8,5 hodiny dokáže souprava zabezpečit jamkování 3000 jamek (1 cyklus = 4 jamky hluboké 80-90 cm = 38 sekund), což je asi kolem 1 ha vysázeného chmele. Při prodloužené směně (10,5 hod) a po zacvičení obsluhy (1 cyklus = 4 jamky hluboké 80-90 cm = 30 sekund) dokáže strojní souprava zajistit přípravu pro výsadbu 1,3–1,5 ha. Vyšší výkony již nejsou vhodné s ohledem na případné snížení kvality práce (menší hloubka jamky, zlomení nebo ohnutí ostří vrtáku).

 Obr. 2 - Vrtání jamek (říjen 2015).

 

Při nižším počtu jamek v prostoru mezi sloupy než 2 x 4 = 8 (tedy třeba 4+2 = 6 nebo 4+3 = 7) se tato oprace řeší prostým sejmutím vrtáků a jednou jízdou na plný záběr a druhou jízdou na 2-3 vrtáky.

Chmelniční blok je tedy zpracováván :

a) Bez nastavování ostří jamkovače - 1. jízda 4 (3) jamky + 2. jízda 4 (3) jamky (obr. 7, 8, 9)

b) S nastavováním ostří jakmovače - 1. jízda 4 (3) díry + 2. jízda na 3 (2) jamky, to znamená   nejprve 1. jízdu po celém chmelničním bloku s plným počtem ostří a druhou jízdu se sejmutým ostřím a již s redukovaným počtem ostří (obr. 10)

 Obr. 3 - Vrtání jamek (říjen 2015).

 

 Obr. 4 - Vrtání jamek (říjen 2015).

 

Ostří vrtáků (tvar, sklon, úhel, šířka šroubovice) bylo vypočítáno a zkonstruováno “na míru” půdních podmínek podniku, ověřovány byly i již používané “jednočinné” viniční a sadové vrtáky. Vlastní konstrukce vrtáku (ostří, šířka, sklon) je lepší, než dříve užívané.


Obr. 5 - Vrtání jamek (listopad 2016).

 

Výhody:

·kvalitní, dostečně široká a hluboká (minimálně 60 cm, spíše však 80-90 cm) jamka,

·relativně velký výkon, téměř 100 % vzcházivost chmele

-rozrušení spodních orničních a podorničních zhutnělých vrstev,

·správné formování chmelové babky - jamky se na jaře příštího roku mírně propadají (8-15-20 cm pod okolní rovinu) a vytvořená jamka schraňuje vodu a            tvoří ochranu vzcházejícího chmele před suchem a zvěří,

·technologie je využitelná jak za velmi suchých podmínek (rok 2015 - obr. č. 7-9), tak i za mokra a při částečně zmrzlé půdě (rok 2016 - obr. č. 10).

Nevýhody:

·zlamování ostří vrtáků při nárazu na staré dlaždice pod již odstraněnými sloupy (při rychlé obměně konstrukce),

·obecně náročné na pečlivost obsluhy.

Agrotechnické požadavky:

1. vyvarovat se zejména “utopení” chmelových kořenáčů (riziko pozdního či nekompletního vzcházení, chmelová babka pak pomalu - asi 3-4 roky -       dorůstá na své místo a může dojít ke snížení výnosu - po dobu dorůstání se babka stále formuje (krouživým pohybem od spodních vrstev do konečného umístění, daného řezem a kultivací).

2. Samozřejmostí musí být aplikace komplexního hnojiva (složení dle rozborů a potřeby půdy - osvědčeny kombinace P, N, K, Ca, Mg a stopových prvků)     ”pod patu kořenáče” (dávkování a aplikace dosud jen “ruční”).

3. Nejprve je do předvrtané jamky aplikováno hnojivo, pak je kořenáč ”podsypán” vyvrtanou zeminou, na takto vzniklou vrstvu položen, podržen ve                 správné hloubce a následně zasypán tak, aby byl 10-15 cm pod okrajem okolního terénu.

Organizační požadavky:

1. pro zasázení 1-1,5 ha (po normálním dením výkonu 4 vrtáku) je potřeba 8-10 lidí (rozděleno do 4-5 skupin po 2 lidech) jen na vlastní sázení                         chmelových kořenáčů do předvrtaných jamek.

2. Velmi se osvědčil systém přesné evidence, kde která dvojice sázela (chmelnice na ose x a y očíslována a rozdělena na pole), následné motivování                 speciální premií po vzejití kořenáče (mzdový tarif kostruován jako kombinace sazby za 1 hod, za 1 vysázený kořenáč, za 1 vzejitý kořenáč).

3. Vyhodnocování se provádí ve 4.-5. měsíci následného roku a prémie (velmi motivační) je  pracovníkům vždy korektně vyplácena (nebo i krácena).

 

Více informací v článku: Výsadba chmele (agrochemie, kořeny, značkování, vrtání)

Odkaz na video zde: 

 

Vyrábí a dodává Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.

Objednávky a dotazy tel: 606 850 755 Ing. Miloslav Klas, CSc.

Kontakt

Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.

zschrastany@seznam.cz

Chrášťany 172
p.Kněževes
27001

606 850 755 -ředitel
721 080 613 -hlavní agronom
602 400 701 -chmelař,agronom
732 620 444 -pozemky
(evidence,nájem,pacht,koupě pozemků)
728 399 733 -hlavní mechanizátor,chmelař
313 582 308 - účtárna
313 582 931

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode