Ekonomicko-technologický seminář - 19. 2. 2015 v Žatci

20.02.2015 07:25

Ekonomicko-technologický seminář - 19. 2. 2015 v Žatci

 

Seminář měl v podstatě jeden hlavní referát a to je výsledek výběrového šetření Ústavu zemědělské ekonomiky a informací v Praze, pracoviště Brno (dále jen ÚZEI), který provádí již od roku 1996 každoročně u všech hlavních plodin v ČR a tedy i také u chmele. Výběrové šetření probíhá na 11 - 17 pěstitelích chmele (poznámka: v roce 2015 v ČR je pěstitelů chmele kolem 100) a podíl plochy šetření z celkové plochy je kolem 10 %. Je to tedy vzorek plně reprezenativní a statisticky vypovídající.

Níže prezentujeme dvě nejdůležitější tabulky ze šetření ekonomiky výroby chmele, kde pomocí dvou mírně odlišných metodik bylo zjištěno, že pěstování chmele bylo v roce 2013 rentabilní jen při výnosu chmele kolem 1,6 t/ha a více (poznámka: v roce 2013 byl průměrný výnos chmele v ČR 1,23 t, okresu Rakovník pak taktéž 1,23 t/ha - data poskytl ÚKZÚZ), nákupní cena byla kalkulována kolem 155 000 Kč/t. Z šetření dále vyplynulo, že výroba chmele nebyla tedy v roce 2013, ale ani téměř v žádném z let 1996 - 2013 rentabilní (rentabilní byla výroba chmele v období let 1996 - 2013  jen
3 x ...).

Vyslechli jsme dále zdravice a verbální apely nákupních firem - obchodníků s chmelem za výstavbu a rozšíření plochy chmele v ČR, ale bohužel pravdou zůstává, že se nákupní ceny chmele ve zkoumané době 1996 - 2013 zásadně nemění a plocha chmele v ČR z důvodu nízké rentability klesá (z cca 10 000 ha na asi 4 400 ha chmele v roce 2014). Logicky lze tedy odvodit, že hodnota zrušených chmelnic (1996 - 2013) v ČR - 5500 ha a k tomu dalšího výrobního příslušenství v hodnotě 1 ha = cca 1 mil Kč bylo celkem tedy  zmařeno: 5 500 x 1 000 000 = 5,5 mld. Kč. Tento kapitál zemědělců byl tedy "odsán" nebo "redistribuován" od výrobců chmele směrem k obchodníkům s chmelem a pivovarům, spotřebitelům piva a k jejich prospěchu a je to ztráta aktiv pěstitelů chmele za období 1996 - 2013.

Je tedy na zvážení obchodníků s chmelem, pivovarů, zda setrvají na svém stanovisku nízkých nákupních cen chmele a téměř zlikvidují výrobu chmele v ČR, která by mohla  poklesnout dále na své minimum asi 2 500 ha (zajímavost: ze cca 4 400 ha sklizňové plochy chmele v ČR jsou porosty s konstrukcí o stáří 20 let, je to asi 60 % všech ploch). Nebo nastane přehodnocení - zvýšení nákupních cen chmele na hladinu neztrátové ceny, ale zde by byla na místě velmi nedůvěřivá rezervovanost.

 

Příspěvěk na úhradu fixních nákladů a zisků pěstování chmele v závislosti na hektarových výnosech v roce 2013 (Kč/ha).

 

Náklady, výnosy a rentability chmele v závislosti na hektarových výnosech v roce 2013 (Kč/ha).

 

 

Kontakt

Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.

zschrastany@seznam.cz

Chrášťany 172
p.Kněževes
27001

606 850 755 -ředitel
721 080 613 -hlavní agronom
602 400 701 -chmelař,agronom
732 620 444 -pozemky
(evidence,nájem,pacht,koupě pozemků)
728 399 733 -hlavní mechanizátor,chmelař
313 582 308 - účtárna
313 582 931

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode