Distribuce fosforu v půdách s pěstováním chmele - Studentská vědecká konference FAPPZ ČZU v Praze 2021

13.05.2021 07:33

Distribuce fosforu v půdách s pěstováním chmele - Studentská vědecká konference FAPPZ ČZU v Praze 2021

Podrobnosti najdete zde

Dne 11. května 2021 se uskutečnila studentská vědecká konference FAPPZ ČZU Praha. Soutěžilo se o nejlepší vědecké a projektové práce studentů bakalářského a magisterského prezenčního i kombinovaného studia. 

Soutěž se uskutečnila v následujících sekcích:

1.    Produkční chovy, biotechnologie a šlechtění zvířat

2.    Zájmové chovy zvířat

3.    Pěstování rostlin, biotechnologie a šlechtění

4.    Zahradní a krajinářská architektura a zahradní tvorba

5.    Přírodní zdroje, rozvoj venkova a krajiny

6.    Potraviny, výživa a zdraví ("Studenti pro kvalitu potravin" - gesce Potravinářské komory České republiky)

 

V 3. sekci - Pěstování rostlin, biotechnologie a šlechtění - soutěžil i náš zaměstnanec Bc. Štěpán Klas, který se umístil na 1. místě (obr. č. 1).


Obr. č. 1 - Děkanka prof. Ing. Iva Langrová, CSc. předává vítězi Bc. Štěpánu Klasovi diplom za 1. místo ve Studentské vědecké konferenci FAPPZ ČZU v sekci Pěstování rostlin, biotechnologie a šlechtění


Obrázek č. 2 - Diplom


Obrázek č. 3. - Účastníci SVK konané 11.5. 2021, ČZU Praha
 

Uvádíme krátkou anotaci výše uvedené vítězné práce a jednu grafickou ukázku (obr. č. 4). Práce bude na našich webových stránkách uveřejněna v celém rozsahu po jejím dalším obhájení u státních závěrečných zkoušek v květnu 2021.

DISTRIBUCE FOSFORU V PŮDÁCH S PĚSTOVÁNÍM CHMELE

Katedra agroenviromentální chemie a výživy rostlin

Práce sleduje prostorové rozložení fosforu v půdách s pěstováním chmele. Zkoumána byla distribuce fosforu v produkční chmelnici kde před jejím založením byla provedena rigolovací orba a na pozemku, kde rigolovací orba neproběhla, ale bylo zde využito hloubkové uložení fosforu. Jako kontrolní varianta je využit pozemek zrigolovaný, avšak před vysázením porostu chmele. Odběry půdy byly odebrány do hloubky 90 cm a byly členěny do vrstev 0-30 cm, 30-60 cm a 60-90 cm. Odběrové body v produkční chmelnici byly zařazeny do souřadnicové sítě vztažené ke vzdálenosti od rostliny chmele. Obsah přístupného fosforu byl stanoven extrakčním činidlem Mehlich 3. Bylo zjištěno, že rigolovací orba způsobuje lepší distribuci dostupného fosforu mezi vrstvy 0-30 cm a 30-60 cm. Ve variantě bez rigolovací orby byla zjištěna oblast v souřadnici 30-60 cm hloubky 30 cm vzdálenosti od rostliny, kde se vyskytuje statisticky významně menší množství dostupného fosforu, možnou příčinou tohoto jevu je odběr rostlin z tohoto místa.

 

Klíčová slova: fosfor, chmel otáčivý, rigolovací orba, prostorová distribuce


Obr. č. 4 - Boční pohled na odběrový řez variant (mimo kontrolní)

 

Podrobnosti najdete zde

Kontakt

Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.

zschrastany@seznam.cz

Chrášťany 172
p.Kněževes
27001

606 850 755 -ředitel
721 080 613 -hlavní agronom
602 400 701 -chmelař,agronom
732 620 444 -pozemky
(evidence,nájem,pacht,koupě pozemků)
728 399 733 -hlavní mechanizátor,chmelař
313 582 308 - účtárna
313 582 931

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode