Déja vu věčných reforem financí - Mladá fronta

17.05.2023 18:37

Déja vu věčných reforem financí

 

Ilona Švihlíková - ekonomka, děkanka Vysoké školy obchodní

Mladá fronta - 16.5. 2023

 

Ke konsolidačnímu balíčku přistoupila vláda bez jakékoli analýzy, jak jsme se do vysokých strukturálních deficitů rozpočtu dostali. Proto výsledkem nemohlo být nic více než proinflační účtařina.

 

Vláda po dlouhé době představila konsolidační balíček. Je to zvláštní, že si dávala tak dlouho na čas, neboť téma veřejných financí je evergreenem pravice. Bez ironie by se dalo říci, že celých třicet let nedělá nic jiného, než napravuje veřejné finance. Nicméně již programové prohlášení indikovalo, že za řadou silných slov o ústavních brzdách a všelijakých limitech se skrývá naprostá bezradnost. Tato bezradnost, v kombinaci s dlouho zažívaným vládním amatérismem a surrealistickou komunikací, která byla dovedena na čtvrteční tiskové konferenci k dokonalosti, se mohla v konsolidačním balíčku plně projevit.
Pětikoalice dnes ovládá veškeré mocenské instituce v této zemi: vládu, Poslaneckou sněmovnu, Senát, prezidenta a na rovinu řečeno, na její straně stojí i drtivá většina mainstreamových médií, která cítí potřebu "demokraty" hladit po hlavičce a opečovávat. Proto se věru není za koho schovat a na koho svést neodvratné selhání tohoto "pokusu" o nápravu veřejných financí.
Vzhledem k prázdnotě programového prohlášení vlády nepřekvapí, že i štábní kultura konsolidačního balíčku je jaksi pozoruhodná. Naprosto chybí analýza, jak jsme se dostali do situace vysokého strukturálního deficitu překračujícího 200 miliard korun. Nebylo by to pro pětikoalici asi moc příjemné psát, neboť se rukou společnou a nerozdílnou strany současné vlády přičinily o to, abychom se tam dostali. Od zrušení superhrubé mzdy, vypolštářované navýšením slevy na poplatníka, po zrušení daně z nabytí nemovitostí, zavedení zpětné vratky daně, zavedení stravenkového paušálu, paušálu pro OSVČ... A můžeme se flexibilně přesunout k současnému období: zrušení EET, údajně bez rozpočtového dopadu (sic!), další navýšení paušálu pro OSVČ s vazbou na DPH...
Protože by analýza cesty do současného stavu byla politicky nepříjemná, tak se pro jistotu žádná pozornost nevěnuje tomu, kdo profitoval z výše uvedených opatření a kdo je naopak oním držákem českých veřejných financí, spočívajících masivně na zdanění zaměstnanců a nepřímých (degresivních) daních.
Zdá se, že vládu ani netrápí makroekonomický kontext. Možná pro ni ani neexistuje a české veřejné finance se nacházejí v nějakém jiném vesmíru, kde si žijí zcela nezávisle na inflaci, na mzdách a na růstu či poklesu ekonomiky. Jak by jinak bylo možné uvažovat o "nápravě" veřejných financí za situace, kdy přetrvává velmi vysoká inflace? Jak by bylo jinak možné navrhovat proinflační navýšení DPH u řady citlivých položek (vodné, stočné, léky!).
Zřejmě si pan ministr zdravotnictví říká, že když běžné léky nejsou dostupné, je vlastně jedno, jakou sazbou DPH budou zdaněny. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula opojený akcí na mouku si nebude svou mysl obtěžovat tím, že nižší DPH se v situaci skrytých kartelů do nižší ceny pro spotřebitele vůbec nemusí projevit, jak v případě Česka indikují i minulé zkušenosti z řady sektorů. Stejně tak je lepší se nezamýšlet nad tím, z čeho a jak česká ekonomika poroste za situace rekordních propadů reálných mezd a propadů spotřeby domácností, srovnatelných jen s covidovou dobou. Scénář roku 2012 až 2013, nikoliv pěkného domácího žvýkání, ale pěkné domácí recese, se už rýsuje.
Přitom by vše šlo udělat jinak (ale pravda, s jinou vládou, než je tato sestava amatérů). Analýza stavu a příčin stavu veřejných financí a české ekonomiky jako výchozí předpoklad. Náprava deformací v daňové soustavě - zejména analýza možností snižování si základu daně u právnických osob (což by bylo podstatně účinnější než zvýšení sazby o 2 procentní body.)
Náprava deformací se musí nutně týkat i zaměstnanců a OSVČ (jinak je to tolerovaná, či dokonce zamýšlená podpora švarcsystému), při akceptaci toho, že mezi živnostníky patří různé kategorie podnikajících. Proč nikoho nezajímá masivní zneužívání vnitrofiremních cen v Česku? Proč u nás neexistují majetkové daně a břemeno dominantně nesou zaměstnanci (a přes DPH a spotřební daň i senioři)?
Kdy si vláda uvědomí, že daňové inkaso mohou dostat jen z ekonomiky fungující, nikoliv hroutící se? Pak jí možná dojde, že na rozdíl od aktuálních kroků je v jejím zájmu, aby mzdy rostly a aby celá ekonomika rostla. Spoléhat se na zahraniční poptávku za situace drahých energií a úbytku konkurenceschopnosti EU a sledování cizích zájmů místo vlastních vůči trhům, jako je Čína, se nám šeredně vymstí. Je snad deficit běžného účtu 415 miliard korun nějakým novým normálem? Pak asi nebude kombinovatelný se silnou korunou.
Je tu mnoho závažných otázek pro formulaci komplexní hospodářské politiky, jejíž součástí jsou také veřejné finance. Ničeho takového se od této vlády nemůžeme dočkat, místo toho tu máme jen proinflační účtařinu. Takhle cesta "do formy" opravdu nevypadá.

Kontakt

Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.

zschrastany@seznam.cz

Chrášťany 172
p.Kněževes
27001

606 850 755 -ředitel
721 080 613 -hlavní agronom
602 400 701 -chmelař,agronom
732 620 444 -pozemky
(evidence,nájem,pacht,koupě pozemků)
728 399 733 -hlavní mechanizátor,chmelař
313 582 308 - účtárna
313 582 931

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode