Chmelařství - Rybáček a kolektiv

02.12.2020 13:45

Vydala:

AGROSCIENCE s.r.o. 

Chrášťany 175, 270 01

www.agroscience.cz

 

Objednání knihy je možné na adrese:

Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.

Chrášťany 172, 270 01

zschrastany@seznam.cz,

telefonicky:

od 8:00 - 15:30

313 582 308

606 850 755

nebo prostřednictvím eshopu: www.regioncz.eu

 

Publikaci je možné zakoupit v tištěné podobě.

Cena tištěné publikace - 475 Kč

 

Kniha Chmelařství od autorského kolektivu, pod vedením prof. Ing. Václava Rybáčka, CSc., byla vydána roku 1980 a od té doby v odborných publikacích o chmelu v českém jazyce nebyla zatím dodnes (2020) překonána.

Je stále využívána zejména všemi pěstiteli chmele v ČR, výzkumnými, šlechtitelskými a odbornými pracovníky, jejichž práce se nějakým způsobem dotýká chmele, jeho pěstování. Všestranně komplexní dílo o 422 stránkách je členěno velmi přehledně do celkem pěti kapitol, z nichž kapitola I. se zabývá využitím chmelových produktů. Kapitola II. se pak zabývá biologickými základy výroby chmele, chmel je od doby vydání díla pěstován v ČR po stránce biologických charakteristik stále stejný, takže kapitola je stále aktuální. Kapitola III. se zabývá výrobní technologií, jejím vývojem, hnojením, ochranou chmele před škodlivými činiteli, šlechtěním, výrobou sadby, zakládáním chmelnic, technikou výsadby, agrotechnikou chmele, závlahou chmele, sklizní, sušením a zpracováním chmele.

Je třeba konstatovat, že podoba převažující část dnešní výroby chmele v ČR je stále prováděna v podobě a dle postupů, návodů, doporučení díla Chmelařství z roku 1980, byť možná jinými, novějšími technickými prostředky (inovace strojů, pesticidů), ale chmel je stále stejný. Žatecký poloranný červeňák, který má stále stejné identické biologické charakteristiky, proto také stále patří mezi světovou špičku - je nejkvalitnějším jemným aromatickým chmelem ze světového sortimentu odrůd.

Krátce řečeno, jako je Žatecký poloranný červeňák světovým etalonem - měřítkem, synonymem kvality, tak stejně je na tom v ČR zatím stále ještě gruntovní dílo Chmelařství od autorského kolektivu pod vedením prof. Ing. Václava Rybáčka, CSc. z roku 1980. Původní publikace je dnes již jen velmi obtížné sehnat, proto bylo přistoupeno k reedici díla v nezměněné podobě, bez všech nových případných komentářů, vysvětlivek a v této nezměněné podobě byla kniha také znovu vydána.

Následně prezentujeme jen krátké ukázky z celkové podoby díla a dílčí ukázky z jednotlivých kapitol.

 

Kapitola I.

Využití chmelových produktů

 
Kapitola II.

Biologické základy výroby chmele

 
Kapitola III.

Výrobní technologie

 
Kapitola IV.

Organizace a ekonomika výroby chmele

 
Kapitola V.

Racionalizace a vědeckotechnický rozvoj výroby chmele

Vydala:

AGROSCIENCE s.r.o. 

Chrášťany 175, 270 01

www.agroscience.cz

 

Objednání knihy je možné na adrese:

Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.

Chrášťany 172, 270 01

zschrastany@seznam.cz,

telefonicky:

od 8:00 - 15:30

313 582 308

606 850 755

nebo prostřednictvím eshopu: www.regioncz.eu

 

Publikaci je možné zakoupit v tištěné podobě.

Cena tištěné publikace - 475 Kč

 
 

Kontakt

Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.

zschrastany@seznam.cz

Chrášťany 172
p.Kněževes
27001

606 850 755 -ředitel
721 080 613 -hlavní agronom
602 400 701 -chmelař,agronom
732 620 444 -pozemky
(evidence,nájem,pacht,koupě pozemků)
728 399 733 -hlavní mechanizátor,chmelař
313 582 308 - účtárna
313 582 931

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode