Chmelařství - jeho význam, vypěstování a ošetřováí - Jan Tomeš

29.04.2022 12:38

Chmelařství - jeho význam, vypěstování a ošetřování - Jan Tomeš

Rozsah stran 243

Reprint knihy z roku 1891

 

Cena 389 Kč

Vydala AGROSCIENCE s.r.o.

Chrášťany 175, 270 01

Knihu také můžete zakoupit:

AGROSCIENCE spol. s.r.o.
Chrášťany 175, 270 01 Kněževes
e-mail: agroscience@seznam.cz
Tel.: 606 850 755
 
Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.
Chrášťany 172, 270 01 Kněževes
e-mail: zschrastany@seznam.cz
Tel.: 313 582 308
       od 8:00 - 15:30
 
a na našem e-shopu 
 
 
 
Jan Tomeš (1861-1891) zakládající a první ředitel Zimní rolnické školy v Rakovníku, odborník zejména v pěstitelství chmele a také vynikající řečník. Těšil se velké vážnosti a jeho přednášky navštěvovali hospodáři a rolníci z celé republiky.
V roce 1892 byla škola přeměněna na celoroční a přejmenována na Rolnickou a chmelařskou školu v Rakovníku. Byla to jediná škola tohoto druhu v celé monarchii. Studium bylo dvouleté. V roce 1891 vydal, na svou dobu velmi pokrokové dílo „ Chmel, jeho význam, vypěstování a jeho ošetřování“, ve kterém shromažďuje poznatky o využití chmele, a zejména shrnuje pěstitelské zásady. Některé jím formulované myšlenky mají trvalou platnost, nadčasové a naprosto originální jsou např. výsledky několikaletých polních pokusů o vlivu způsobu výsadby chmele na růst a výnos chmele(výsadba po orbě hluboké 30 cm,po orbě hluboké 50 cm, po orbě hluboké 100 cm). Zasazoval se o vznik „ zkumných stanic“ a založení chmelařských škol s těmito stanicemi spojenými. Český vlastenec,vynikají chmelařský odborník ,ekonom a pedagog zapůsobil ve svém místě působení a v chmelařském oboru jako  zjevení nečekané a velmi jasné komety.Bohužel zemřel ve velmi nízkém věku 30 let ,byl ženatý,bezdětný.Je pochován na hřbitově v Rakovníku
 

Ukázka z knihy:

Rozsah stran 243

Reprint knihy z roku 1891

 

Cena 389 Kč

Vydala AGROSCIENCE s.r.o.

Chrášťany 175, 270 01

Knihu také můžete zakoupit:

AGROSCIENCE spol. s.r.o.
Chrášťany 175, 270 01 Kněževes
e-mail: agroscience@seznam.cz
Tel.: 606 850 755
 
Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.
Chrášťany 172, 270 01 Kněževes
e-mail: zschrastany@seznam.cz
Tel.: 313 582 308
       od 8:00 - 15:30
 
a na našem e-shopu 

 

Kontakt

Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.

zschrastany@seznam.cz

Chrášťany 172
p.Kněževes
27001

606 850 755 -ředitel
721 080 613 -hlavní agronom
602 400 701 -chmelař,agronom
732 620 444 -pozemky
(evidence,nájem,pacht,koupě pozemků)
728 399 733 -hlavní mechanizátor,chmelař
313 582 308 - účtárna
313 582 931

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode