Chmelař Antonín Mohl

17.01.2024 08:41

Chmelař Antonín Mohl

Raport, 2.1. 2024

Roman Hartl

 

V lednu před sto lety zemřel v Rakovníku Antonín Mohl, jeden z nejvýznamnějších českých chmelařů, ředitel rakovnické Rolnicko-chmelařské školy, zakladatel Chmelařského spolku pro království České, průkopník vědeckého chmelařství a autor mnoha odborných i naučných pojednání o chmelařství i dalších zemědělských oborech.


Antonín Mohl

Antonín Mohl se narodil 15. prosince 1859 v Chlumčanech u Loun jako syn chalupníka Jana Mohla. Rodiče jeho maminky Terezie pocházeli ze Mšece, respektive z Milého. Po studiích na rakovnické reálce a pražské vysoké škole technické (obor chemie) studoval zemědělství v Německu. Zpočátku pracoval jako cukrovarský chemik a zemědělský úředník. V roce 1889 byl jmenován ředitelem zimní rolnické školy v Lounech, na které založil chmelařské kurzy, zdarma přístupné každému zájemci o pěstování chmele. V Lounech založil také pokusnou chmelnici, na které pěstoval dvacet dva různých odrůd chmele, a hlavní podíl měl také na vydávání Hospodářsko-chmelařského věstníku, který byl prvním českým chmelařským periodikem. Vycházel v letech 1891 až 1893 jako čtrnáctideník.

V roce 1897 se stal Antonín Mohl ředitelem Rolnicko-lnářské školy v Humpolci, na žádost českých chmelařů z Rakovnicka a Lounska se však v roce 1900 vrátil do svého rodného chmelařského kraje a převzal vedení specializované Rolnicko-chmelařské školy v Rakovníku, v jejímž čele pak stál až do svého penzionování v roce 1923.

Vedle vzdělávání budoucích chmelařů se věnoval i výzkumné a vědecké práci, jejíž výsledky uveřejňoval v odborných pojednáních. Vydával a redigoval Chmelařské listy, jejichž prostřednictvím přispíval ke zvyšování úrovně českého chmelařství, věnoval se i zdokonalování chmelařských nástrojů a navrhování nových. Antonín Mohl byl v oblasti chmelařství mezinárodně uznávaným odborníkem a pod jeho vedením se rakovnická škola stala jedním ze středisek moderního evropského chmelařství. "V Rakovníku pokračuje Antonín Mohl ve svém chmelařském bádání s takovým úspěchem, že působiště jeho stává se chmelařským dostaveníčkem mezinárodním," čteme v Mohlově medailonku, uveřejněném v březnu roku 1909 v Hospodářských rozhledech. "Vysíláni tam stipendisté odborníci ze Srbska, Moravy, Štýrska, Německa, Ruska, Haliče, z nichž mnozí dnes působí jako lidoví učitelé chmelařství. Žáci tito překládají různé práce Mohlovy do své mateřštiny a po skončených studiích i v jiných zemích chmelařských vydávají vysvědčení o nejlepší kultuře české."

Za svou práci v oboru chmelařství získal Antonín Mohl mnohá ocenění, včetně zlaté medaile ze Světové výstavy v Paříži v roce 1900. V roce 1899 zařadilo přední pražské nakladatelství J. R. Vilímek životopisný medailonek a fotografii Antonína Mohla do Národního alba, sbírky portrétů nejvýznamnějších reprezentantů českého národa.

Antonín Mohl stál také u zrodu první profesní organizace sdružující české chmelaře. Šestnáctého června roku 1893 se z jeho podnětu sešli v Ročově čeští pěstitelé chmele z okresů Louny, Nové Strašecí a Rakovník a usnesli se na založení zemského spolku, který by sjednocoval a hájil zájmy chmelařů. Spolkové stanovy, vypracované Antonínem Mohlem, byly schváleny v říjnu téhož roku na schůzi v Kroučové a lednu následujícího roku potvrzeny pražským místodržitelstvím. Předsedou Českého chmelařského spolku pro království České byl zvolen František Fejfar z Kroučové, Antonín Mohl zastával funkci jednatele.

Ještě jako ředitel lounské rolnické školy zorganizoval Antonín Mohl společně s ředitelem rakovnické školy Janem Tomešem úspěšnou prezentaci rakovnických a lounských chmelařů na Jubilejní zemské výstavě v Praze, která vyvrcholila velkolepým představením staročeské chmelařské slavnosti dočesné, které přihlíželo asi čtyřicet tisíc lidí a stala se jedním ze zlatých hřebů výstavy.

Zájmy českých zemědělců a především chmelařů hájil Antonín Mohl také v českém Zemském sněmu, ve kterém zastupoval od roku 1903 do roku 1913 jako poslanec Agrární strany okresy Rakovník, Louny, Nové Strašecí a Křivoklát.

Antonín Mohl zemřel 8. ledna 1924 v Rakovníku, kde je také pohřben.


Budova rolnické školy v Rakovníku (foto z archivu Muzea T.G.M. v Rakovníku)

 

Na našich webových stránkách www.regioncz.eu máme k prodeji dvě knihy od Antonína Mohla.

Chmelařství I - Dějiny chmelařství - Antonín Mohl
Chmelařství I. - Dějiny Chmelařství, Antonín Mohl

Chmelařství II - Pěstování chmele po stránce povšechné i podrobné - Antonín Mohl
Chelařství II. - Dějiny chmelařství, Antonín Mohl

 

 

Kontakt

Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.

zschrastany@seznam.cz

Chrášťany 172
p.Kněževes
27001

606 850 755 -ředitel
721 080 613 -hlavní agronom
602 400 701 -chmelař,agronom
732 620 444 -pozemky
(evidence,nájem,pacht,koupě pozemků)
728 399 733 -hlavní mechanizátor,chmelař
313 582 308 - účtárna
313 582 931

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode