CHMEL (HUMULUS LUPULUS)

13.02.2015 10:21

Chmel (Humulus lupulus)

Chmel v minulosti (přibližně kolem let 1997, 2005 a roku 2011) byl zcela neprodejný. Obchodníci jej doporučovali vůbec nesklízet. V ČR docházelo dokonce k jeho  pálení či kompostování, anebo jej byli ochotni nakupovat za ceny, které v žádném případě nepokrývali vynaložené náklady.
Vše tedy směřovalo k tomu, že odvětví výroby chmele v ČR by mělo být omezeno (stalo se) anebo zrušeno, což jsme v zásadě odmítli. Výrobu jsme  sice omezili, ale na zbylé ploše byla provedena intenzifikace a zvýšení celkové úrovně výroby, která byla do krizových let spíš  podprůměrná. Podařilo se a veškerá produkce  chmele  je  nyní stabilní a je  smluvně prodána na nejbližších 8 - 10 let dopředu. Za poslední rok dosáhlo ZS Chrášťany nadprůměrného výsledku, i když půdní úrodnost chmelnic lze charakterizovat jen jako průměrnou až podprůměrnou.

Kladem podniku je i kolektiv fandů pěstování chmele, který se mu podařilo shromáždit, což se odrazilo i např. v originálních strojích pro pěstitele chmele, které ZS Chrášťany vyrábí a uvádí na trh. Zkušebním polygonem jsou vlastní chmelnice.

Níže uvádíme zajímavý graf s obsahem alfa-hořkých látek(dále jen :alfa )ve chmelu,kde do roku 2006 jsou v ZS Chráštany s.r.o. nižší obsahy  alfy(mají sestupný trend),než je průměr okresu Rakovník,od téhož roku jsou obsahy alfy naopak větší a mají vzestupný trend.Z grafu plynu dále to,že se nelze zřejmě vyhnout (s ohledem na kopírování trendu osbahů alfy ZS Chráštany x okres Rakovník) výkyvům v obsazích alfy(dáno pravděpodobně vlivy klimatu),ale lze je z určité míry kladně  ovliňovat(roky 2008,2009,2012-obsahy alfy  větší téměř o 1 %) agrotechnikou pěstování chmele.Celou problematikou obsahů alfy ve chmelu se  budeme i nadále zabývát

 

Kontakt

Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.

zschrastany@seznam.cz

Chrášťany 172
p.Kněževes
27001

606 850 755 -ředitel
721 080 613 -hlavní agronom
602 400 701 -chmelař,agronom
732 620 444 -pozemky
(evidence,nájem,pacht,koupě pozemků)
728 399 733 -hlavní mechanizátor,chmelař
313 582 308 - účtárna
313 582 931

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode