Ceník služeb

14.03.2014 13:33

Ceník služeb

 

Naše společnost nabízí služby zemědělskou mechanizací a technikou. A též služby posklizňové linky.
 
CENÍK SLUŽEB MECHANIZOVANÝCH PRACÍ
PRACOVNÍ OPERACE
Spotřeba nafty (l/mj) Potřebná práce (h/mj) Cena celkem bez DPH a nafty (Kč/mj) Cena celkem s DPH a naftou (Kč/mj)
Podmítka (talířový podmítač)
5,8 l/ha 0,35 h/ha 588,50 Kč/ha 770,00 Kč/ha
Orba mělká
14 l/ha 0,8 h/ha 891,00 Kč/ha 1320,00 Kč/ha
Orba střední
18 l/ha 0,9 h/ha 1061,50 Kč/ha 1617,00 Kč/ha
Orba hluboká
23,5 l/ha 1,2 h/ha 1298,0 Kč/ha 2024,00 Kč/ha
Orba velmi hluboká
30 l/ha 1,4 h/ha 1435,50 Kč/ha 2354,00 Kč/ha
Orba velmi hluboká speciální (vinice, chmelnice) do 50 cm
36 l/ha 5,0 h/ha 4537,50 Kč/ha 6045,00 Kč/ha
Orba velmi hluboká speciální "šachtování" (vinice, chmelnice) do 100 cm
100 l/ha 5,0 h/ha 33500,00 Kč/ha 45375,00 Kč/ha
Výsadba chmele-jamkování 60-90 cm, združený čtyřvrták-šířka jednoho vrtáku do 30cm
   60         l/ha        17,0       h/ha           40250,00          Kč/ha            51727,50         Kč/ha   
Zaorávka statkových a organických hnojiv
20 l/ha 1,00 h/ha 1188,00 Kč/ha 1804,00 Kč/ha
Zaorávka víceletých pícnin
24 l/ha 1,1 h/ha 1281,50 Kč/ha 2024,00 Kč/ha
Urovnávání a utužování oranice po orbě
6,1 l/ha 0,4 h/ha 280,50 Kč/ha 467,50 Kč/ha
Předseťová příprava talířovými branami
5,5 l/ha 0,3 h/ha 489,50 Kč/ha 660,00 Kč/ha
Kypření půdy (radličkový kypřič - mělké kypření)
6,5 l/ha 0,35 h/ha 456,50 Kč/ha 660,00 Kč/ha
Kypření půdy (radličkový kypřič - hloubkové kypření)
9,6 l/ha 0,4 h/ha 467,50 Kč/ha 764,50 Kč/ha
Kypření podorničí dlátovými kypřiči
25 l/ha 1,3 h/ha 1265,00 Kč/ha 2035,00 Kč/ha
Podrývání
25 l/ha 1,3 h/ha 1265,00 Kč/ha 2035,00 Kč/ha
Vláčení
4,5 l/ha 0,4 h/ha 286,00 Kč/ha 423,50 Kč/ha
Vláčení porostu
2 l/ha 0,35 h/ha 341,00 Kč/ha 401,50 Kč/ha
Smykování
3 l/ha 0,25 h/ha 198,00 Kč/ha 291,50 Kč/ha
Smykování a vláčení
5 l/ha 0,3 h/ha 363,00 Kč/ha 517,00 Kč/ha
Zpracování kývavými a výřivými bránami
10 l/ha 0,45 h/ha 1695,00 Kč/ha 2535,00 Kč/ha
Válení
3,6 l/ha 0,35 h/ha 297,00 Kč/ha 407,00 Kč/ha
Válení po setí
3,4 l/ha 0,3 h/ha 214,50 Kč/ha 319,00 Kč/ha
Přiorávka chmele
9 l/ha 1,25 h/ha 819,50 Kč/ha 1100,00 Kč/ha
Odorávka chmele
12 l/ha 2 h/ha 1166,00 Kč/ha 1400,00 Kč/ha
Řez chmele
12 l/ha 3,33 h/ha 3440,00 Kč/ha 4120,00 Kč/ha
Setí secí kombinací do nezpracované půdy
12 l/ha 0,5 h/ha 847,00 Kč/ha 1210,00 Kč/ha
Setí secí kombinací do částečně zpracované půdy
10,5 l/ha 0,45 h/ha 781,00 Kč/ha 1100,00 Kč/ha
Hnojení THM - dávka do 0,2 t/ha (vč. dopravy a nakl.)
1,5 l/ha 0,3 h/ha 258,00 Kč/ha 308,00 Kč/ha
Hnojení THM - dávka 0,21 - 0,30 t/ha (vč. dopravy a nakl.)
1,8 l/ha 0,35 h/ha 308,00 Kč/ha 363,00 Kč/ha
Hnojení THM chmelnic - dávka 0,21 - 0,30 t/ha (vč. dopravy a nakl.)
3 l/ha 0,5 h/ha 310,00 Kč/ha 434,50 Kč/ha
Hnojení THM - dávka 0,31 - 0,60 t/ha (vč. dopravy a nakl.)
2,9 l/ha 0,5 h/ha 330,00 Kč/ha 418,00 Kč/ha
Hnojení THM chmelnic - dávka 0,31 - 0,60 t/ha (vč. dopravy a nakl.)
4 l/ha 0,7 h/ha 423,50 Kč/ha 550,00 Kč/ha
Hnojení THM - dávka nad 0,60 t/ha (vč. dopravy a nakl.)
3,2 l/ha 0,45 h/ha 352,00 Kč/ha 451,00 Kč/ha
Hnojení THM chmelnic - dávka nad 0,60 t/ha (vč. dopravy a nakl.)
4,5 l/ha 0,85 h/ha 484,00 Kč/ha 621,50 Kč/ha
Nakládání minerálních hnojiv
0,16 l/t 0,02 h/t 11,40 Kč/t 16,40 Kč/t
Nakládání statkových a organických hnojiv
0,22 l/t 0,02 h/t 15,20 Kč/ha 21,80 Kč/ha
Přihnojování kapalnými hnojivy - dávka do 300 l/ha (vč. dopravy)
1,5 l/ha 0,25 h/ha 271,70 Kč/ha 319,00 Kč/ha
Přihnojování kapalnými hnojivy - dávka nad 300 l/ha
1,8 l/ha 0,35 h/ha 374,00 Kč/ha 429,00 Kč/ha
Rozmetání hnoje a organických hmot (vč. dopravy do 2 km a nakládání)
0,7 l/ta 0,05 h/t 99,00 Kč/t 120,56 Kč/t
Vápnění - dávka do 2,0 t/ha (vč. dopravy do 10 km a nakl.)
5 l/ha 0,25 h/ha 797,50 Kč/ha 951,50 Kč/ha
Vápnění - dávka nad 2,0 t/ha (vč. dopravy do 10 km a nakládání)
8 l/ha 0,4 h/ha 957,00 Kč/ha 1232,00 Kč/ha
Vápnění - dávka 10 t/ha (vč. dopravy a nakl.)
25 l/ha 1,25 h/ha 3135,00 Kč/ha 3905,00 Kč/ha
Postřik plošný - dávka do 300 l/ha (vč. dopravy vody)
1,8 l/ha 0,3 h/ha 264,00 Kč/ha 319,00 Kč/ha
Postřik plošný - dávka 301 - 600 l/ha (vč. dopravy vody)
2,3 l/ha 0,35 h/ha 335,50 Kč/ha 407,00 Kč/ha
Postřik plošný - dávka nad 600 l/ha (vč. dopravy vody)
2,9 l/ha 0,4 h/ha 407,00 Kč/ha 495,00 Kč/ha
Postřik ve chmelnicích (vč. dopravy vody)
5 l/ha 0,6 h/ha 1020,00 Kč/ha 1230,00 Kč/ha
Mulčování
8,5 l/ha 0,7 h/ha 990,00 Kč/ha 1350,00 Kč/ha
Strhávání a odvoz chmelové révy
25 l/ha 15 h/ha 10935,00 Kč/ha 12000,00 Kč/ha
Česání chmele (vč. haly)
10 l/ha 85 h/ha 47658,00 Kč/ha 48000,00 Kč/ha
Sušení chmele (místo nafty LTO)
800 l/ha 28 h/ha 35232,00 Kč/ha 54000,00 Kč/ha
Práce dvounápravových malotraktorů nad 15 kW
3,5 l/h 1 h/h 264,00 Kč/h 374,00 Kč/h
Práce traktorů o výkonu motoru 30-39 kW
5,5 l/h 1 h/h 385,00 Kč/h 550,00 Kč/h
Práce traktorů  o výkonu motoru 40-49 kW
7 l/h 1 h/h 440,00 Kč/h 660,00 Kč/h
Práce traktorů o výkonu motoru 50-59 kW
8,5 l/h 1 h/h 495,00 Kč/h 770,00 Kč/h
Práce traktorů o výkonu motoru 60-69 kW
10 l/h 1 h/h 550,00 Kč/h 880,00 Kč/h
Práce traktorů o výkonu motoru 70-79 kW
11,5 l/h 1 h/h 605,00 Kč/h 990,00 Kč/h
Práce traktorů o výkonu motoru 80-99 kW
14 l/h 1 h/h 660,00 Kč/h 1100,00 Kč/h
Práce traktorů o výkonu motoru 100-119 kW
16 l/h 1 h/h 770,00 Kč/h 1265,00 Kč/h
Práce traktorů o výkonu motoru 120-180 kW
21 l/h 1 h/h 825,00 Kč/h 1474,00 Kč/h
Práce traktorů o výkonu motoru nad 180 kW
27 l/h 1 h/h 1155,00 Kč/h 1991,00 Kč/h
Doprava technologická traktorovou soupravou (do 5 t)
7 l/h 1 h/h 484,00 Kč/h 698,50 Kč/h
Doprava technologická traktorovou soupravou (do 5 t)
0,46 l/km 0,06 h/km 25,20 Kč/km 39,30 Kč/km
Doprava technologická traktorovou soupravou (nad 5 t)
8 l/h 1 h/h 794,20 Kč/h 1039,50 Kč/h
Doprava technologická traktorovou soupravou (nad 5 t)
0,53 l/km 0,06 h/km 35,10 Kč/km 51,40 Kč/km
Doprava technologická traktor. návěsem (nad 10 t)
12 l/h 1 h/h 1108,80 Kč/h 1474,00 Kč/h
Doprava technologická traktor. návěsem (nad 10 t)
0,6 l/km 0,05 h/km 54,90 Kč/km 73,40 Kč/km
Nakládání jeřábovým nakladačem PRAGA V35-AD 080
8 l/h 1 h/h 1050,00 Kč/h 1350,00 Kč/h
Nakládání čelním kolovým nakladačem (řada UN)
8 l/h 1 h/h 1124,20 Kč/h 1375,00 Kč/h
Práce s DESTOU 3222
        560,00 Kč/h 750,00 Kč/h
Běžné opravy a výroba strojů na zakázku
    1 h/h 500,00 Kč/h   Kč/h
Generální opravy, rekonstrukce, vlastní výroba dílů
    1 h/h 750,00 Kč/h   Kč/h
Práce na prototypech (první prototyp)
    1 h/h 750 Kč - 1 000 Kč   Kč/h

 

Legenda k tabulce:

1.    Poznámky obecného charakteru

Ceny služeb mechanizovaných prací jsou počítány pro průměrné obtížnostní podmínky s převažujícím typem (z hlediska výkonnosti) soupravy a pro pozemky přiměřené velikosti (např. pro výkonné samojízdné stroje pozemky větší než 10 ha apod. dle typu soupravy a místních podmínek.) V cenách služeb není započítána cena spotřebovaného základního (např. osivo) a někdy i pomocného materiálu (např. vak) a rovněž nejsou započteny přirážky (viz ad 2.) a pomocné pracovní operace (např. doprava materiálu, pokud doprava materiálu nebo nakládání není uvedeno v názvu.) Ceny práce traktorů jsou vztaženy ke středním obtížnostním podmínkám, které jsou definovány v tabulce.  Spotřeba nafty a lidské práce. Ceny vychází ze zdůvodněných nákladů na provoz souprav při 15 % ziskové přirážce. Cena technologické dopravy je stanovena na dopravní vzdálenost 3 km; při sběru slámy sběracími návěsy na 1 km. Ceny služeb mechanizovaných prací jsou počítány jednak bez započtení nákladů na naftu (v tomto případě je nutno aktuální ceny zvýšit o náklady na naftu) a jednak s naftou při komplexní ceně nafty 28,00 Kč/l bez DPH. Ceny jsou zaokrouhleny na nejbližších 5 Kč, je měrnou jednotkou hektar nebo hodina.

2.    Používané přirážky k cenám služeb mechanizovaných prací při nestandartních pracovních podmínkách (tyto přirážky závisí vždy na dohodě předem mezi objednavatelem a podnikem vykonávajícím službu mechanizovaných prací.)

a) Při výměře pozemku do 10 ha:

    - do 0,25 ha až o 100%,

    - do 0,26 - 0,50 ha až o 75%,

    - do 0,51 - 1,00 ha až o 50%,

    - do 1,01 - 10,00 ha až o 25%,

b) Při svahovitosti nad 10° až o 20%.

c) Při vysoké kamenitosti nebo na nepravidelných půdách až o 30%.

d) Při práci se zvláště nebezpečnými jedy až o 35%.

e) Při velmi těžkých nebo extrémně utužených půdách (pokud je náročnost pracovní operace závislá na druhu půdy, např. orba) až o 30%.

Zdroj: www.agronormativy.cz z roku 2015. Ceny byly aktualizovány na cenovou úroveň roku 2018. 

Přednostně jsou služby poskytovány našim obchodním partnerům a osobám, které nám pronajímají pozemky k zemědělské činnosti.

 

 

Kontakt

Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.

zschrastany@seznam.cz

Chrášťany 172
p.Kněževes
27001

606 850 755 -ředitel
721 080 613 -hlavní agronom
602 400 701 -chmelař,agronom
732 620 444 -pozemky
(evidence,nájem,pacht,koupě pozemků)
728 399 733 -hlavní mechanizátor,chmelař
313 582 308 - účtárna
313 582 931

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode